Zbliża się rekrutacja do szkół średnich!

11 maja 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – liceów i techników. Uczniowie w niepewności czekają na wyniki egzaminu ósmoklasisty, które w dużej mierze zdecydują o dostaniu się do wymarzone szkoły średniej. Szanse mogą zwiększyć również oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły. Poznaliśmy już terminy, w których przyszli uczniowie szkół średnich muszą złożyć dokumenty do swoich wymarzonych szkół. 

Zbliża się rekrutacja do szkół średnich!
Zbliża się rekrutacja do szkół średnich!

Terminy rekrutacji

Dokumenty o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składa się w dwóch etapach:

  • Etap 1: od 15 czerwca do 10 lipca – termin na złożenie wniosku oraz świadectwa ukończenia szkoły; dokumenty te nie muszą być dostarczone jednocześnie. Najpierw uczeń może złożyć sam wniosek o przyjęcie, a w późniejszym terminie – świadectwo ukończenia szkoły. Ważne jest, aby zostało ono dostarczone do 10 lipca!
  • Etap 2: od 31 lipca do 4 sierpnia – czas na dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminy ósmoklasisty oraz dokonanie zmian we wniosku w kwestii wyboru szkół, do których uczeń chce aplikować. Uwaga: Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty musi zostać dostarczone do placówki szkolnej do 4 sierpnia!
  • Etap dodatkowy: od 15 do 22 czerwca – czas na złożenie wniosku do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, placówek prowadzących szkolenia sportowe oraz takich, które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji.

Należy bezwzględnie trzymać się wyznaczonych terminów – jeżeli odpowiednie dokumenty nie zostaną dostarczone na czas, będzie trzeba poczekać na rekrutację dodatkową. 

Klucz do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Co ma wpływ na pozytywne rozpatrzenie kandydatury danego ucznia? Przede wszystkim wyniki egzaminu ósmoklasisty, z którego maksymalnie można otrzymać 100 punktów. Cały egzamin podzielony jest na trzy części – test z języka polskiego, z którego można uzyskać 35 punktów, z matematyki, z taką samą liczbą punktów oraz z języka obcego – w tym przypadku uczeń może napisać go na maksymalnie 30 punktów. Uzyskane na zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty wyniki procentowe należy przeliczyć na punkty. Wynik należy pomnożyć przez 0,35 w przypadku języka polskiego i matematyki, zaś wynik z języka obcego – przez 0,30

Rzecz jasna, podczas procesu rekrutacji znaczenie mają oceny końcowe, znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły. Pod uwagę bierze się stopnie z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów dodatkowych, które dana szkoła bierze pod uwagę podczas procesu rekrutacji. Uzyskane oceny przelicza się na punkty.

Celujący (6) 18 punktów
Bardzo dobry (5) 17 punktów
Dobry (4) 14 punktów

Dostateczny (3)

8 punktów
Dopuszczający (2) 2 punkty
Świadectwo z czerwonym paskiem i co najmniej bardzo dobre zachowanie 7 punktów
Szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej maks. 18 punktów
Wolontariat 3 punkty

To właśnie suma punktów zdecyduje o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do danej placówki czy też nie. Każda szkoła ustala własny próg punktowy – w zależności od jej prestiżu, może być on wyższy lub niższy.

O szczegółach procesu rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej piszemy w przygotowanej przez nas instrukcji. Aby się z nią zapoznać, kliknij w link poniżej. 


Powiązana sprawa