Tarcza Antykryzysowa: Jak rozliczyć dofinansowanie z WUP? 

5 sierpnia 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Jak się rozliczyć? Jakie dokumenty przesłać do WUP?

Tarcza Antykryzysowa: Jak rozliczyć dofinansowanie z WUP? 
Tarcza Antykryzysowa: Jak rozliczyć dofinansowanie z WUP? 

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powinni się z niego rozliczyć, po zakończeniu wsparcia.

Jak się rozliczyć? Jakie dokumenty przesłać do WUP?

Przedsiębiorca, który korzystał z dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP) powinien złożyć do odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dokumenty, które potwierdzą prawidłowość wykorzystania środków. Ponadto przedsiębiorca powinien złożyć  dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie pracowników, na których przysługiwało świadczenie. Sprawozdanie należy złożyć do 30 dni od dnia otrzymania na konto bankowe ostatniej transzy dofinansowania.

Jakie dokumenty trzeba przesłać do rozliczenia z WUP?

Przedsiębiorca powinien złożyć do WUP:

  • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, w oparciu o który podmiot złożył wniosek,
  • wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy (wzór dostępny na stronie PSZ wraz z instrukcją do przygotowania wykazu),
  • wyciąg bankowy  obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia,
  • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy,
  • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.

WUP wymaga również wysłania formularzy rozliczeniowych, które są dostępne na stronach urzędów.

Jak przesłać dokumenty?

Instrukcję dotyczącą sposobu przesyłania dokumentów znajdziesz po tym linkiem.