Rzecznik ZUS: Przedstawiciele ZUS nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat

11 października 2021

ZUS uspokaja zaniepokojonych klientów; nie będzie odwiedzał sąsiadów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim i prosił o informacje na ich temat. Danych klientów nie będzie mógł pozyskiwać także od operatorów sieci komórkowej ani banków.

Rzecznik ZUS: Przedstawiciele ZUS nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat
Rzecznik ZUS: Przedstawiciele ZUS nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat

Nowe przepisy od nowego roku

Wiele kontrowersji pojawiło się wokół znowelizowanej 24 czerwca 2021 roku ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zostały w niej uregulowane procedury pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji na temat swoich klientów. Wielu z nich zaczęło obawiać się wzmożonej inwigilacji ze strony ZUS-u – jak się okazuje, niesłusznie.

Żadnych wizyt u sąsiadów

W przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje na temat rzekomych nowych uprawnień ZUS-u, które wymagały zdementowania. Według nich przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieliby odwiedzać sąsiadów osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim i prosić ich o informacje na jej temat. Wspominano także o pozyskiwaniu przez ZUS danych na temat klientów także z banków oraz od operatora sieci komórkowej. Jak uspokaja rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, żadna z tych informacji nie jest prawdziwa.

-Chciałbym uspokoić ubezpieczonych i zdementować kilka nieprecyzyjnych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat. ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS. – mówi rzecznik ZUS.

Co jest w znowelizowanej ustawie?

W nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych doprecyzowano kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS-u. Od nowego roku będzie upoważniony do pozyskania od ubezpieczonych i płatników składek informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz ich wypłat. Dotychczas niezwykle trudno było otrzymać pełną i rzetelną informację, która usprawniłaby ustalenie prawa do zasiłków, weryfikację i w końcu terminową wypłatę. Wielu płatników i ubezpieczonych odmawiało przekazywania informacji lub dokumentów, wskazując na brak podstawy prawnej takich działań. 

Nowy przepis ma być zatem skutecznym narzędziem do pozyskiwania od klientów ZUS informacji koniecznych do przyznania prawa do zasiłku, jego weryfikacji i wypłaty. 

-Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy – dodaje rzecznik ZUS.