Prognozy na 2024: Minimalne wynagrodzenie przekroczy 4,2 tys. zł

8 czerwca 2023

Rada Ministrów 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Według zapowiedzi minister Marleny Maląg w 2024 roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść powyżej 4,2 tys. zł

Prognozy na 2024: Minimalne wynagrodzenie przekroczy 4,2 tys. zł
Prognozy na 2024: Minimalne wynagrodzenie przekroczy 4,2 tys. zł

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie przewiduje się na poziomie przekraczającym 4,2 tys. zł. Planowane jest ustalenie dwóch terminów dla zmiany minimalnej płacy – od 1 stycznia oraz od 1 lipca. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł, natomiast w lipcu wzrośnie do 3600 zł.

Proces ustalania minimalnego wynagrodzenia wynika z zastosowania specjalnej ustawy, która otrzymała obecny kształt pod koniec 2002 roku. Od 1 stycznia 2003 roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 800 zł. Po upływie 20 lat zwiększyło się zatem 4,5-krotnie. Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić projekt w sprawie minimalnych wynagrodzeń w 2024 roku Radzie Dialogu Społecznego. 

Przyczyny waloryzacji płac

Ideą waloryzacji minimalnego wynagrodzenia jest troska o to, by Polacy, którzy mają najniższe świadczenia, mieli możliwość godnego życia – podkreśla minister Marlena Maląg.

Jednak przyczyną podwyżek minimalnego wynagrodzenia jest między innymi wysoka inflacja, która w maju 2023 roku wyniosła 13,0%.

Minister Maląg informuje, że obecnie około 3 milionów Polaków otrzymuje minimalne wynagrodzenie. W procesie ustalania wysokości tego świadczenia rząd uwzględnia zarówno oczekiwania społeczne, jak i pracodawców. Badania wykazują, że decyzja dotycząca minimalnego wynagrodzenia ma szczególny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią większość sektora gospodarczego w Polsce.

Wzrost składki ZUS

Eksperci przekazują, że wzrost płacy minimalnej może negatywnie wpłynąć na osoby posiadające działalność gospodarczą, którzy w pierwszych dwóch latach korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Według informacji zamieszczonych na portalu money.pl:

Kwota podstawy wymiaru ich składek na ZUS jest powiązana z 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym ich składki wzrosną z obecnych 331,26 zł miesięcznie do prawdopodobnie 403,83 zł miesięcznie.

Co więcej, wzrosnąć może również minimalna składka zdrowotna przedsiębiorców z 314,10 zł do około 382,90 zł miesięcznie.