Poprawka do projektu ustawy o Tarczy 4.0. Umorzenie mikropożyczki bez składania wniosku

5 czerwca 2020 | Aktualizacja: 16 lipca 2020

Mikropożyczka udzielona przedsiębiorcy z Powiatowego Urzędu Pracy może zostać umorzona po 3 miesiącach nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem, że złożony zostanie wniosek o umorzenie tej pożyczki.

Poprawka do projektu ustawy o Tarczy 4.0. Umorzenie mikropożyczki bez składania wniosku
Poprawka do projektu ustawy o Tarczy 4.0. Umorzenie mikropożyczki bez składania wniosku

Pojawiła się nowa poprawka do projektu ustawy o Tarczy 4.0

Nowa poprawka do projektu ustawy daje przedsiębiorcom możliwość umorzenia pożyczki bez składania wniosku. 

Powiatowe Urzędy Pracy uzyskiwałyby informacje o tym czy przedsiębiorca nadal prowadzi swoją działalność gospodarczą na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Poprawka do projektu ustawy znajduje się na druku nr 390 w art. 15zzd, ust. 7.


Do tej pory przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o pożyczkę 5 tys. zł mogą starać się o jej umorzenie, spełniając pewne warunki - muszą w tym celu złożyć wniosek. Rzecznik MŚP chce, być obowiązek składania wniosku został zniesiony. 

Umorzenie pożyczki 5000 zł. Na jakich zasadach?

Przedsiębiorca musi nieprzerwalnie, przez 3 miesiące, od dnia otrzymania pożyczki prowadzić działalność gospodarczą. Spełnienie tego warunku wystarczy, by móc złożyć wniosek o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.


Problematyczne jest jednak wypełnianie wniosku. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak określić termin złożenia dokumentów do urzędu. Najczęściej przedsiębiorca na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki 5000 zł ma 14 dni od dnia spełnienia warunku umożliwiającego ubieganie się o to zwolnienie. 

By uprościć przedsiębiorcom ubieganie się o umorzenie pożyczki pojawiła się nowa poprawka do projektu ustawy o Tarczy 4.0.