Pomoc w ramach tarczy branżowej przedłużona na kolejny miesiąc

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które przedłuża i poszerza instrumenty wsparcia tarczy branżowej o kolejny miesiąc. Na jakie wsparcie mogą liczyć pokrzywdzeni przez pandemię przedsiębiorcy? Jakie warunki należy spełniać?

Pomoc w ramach tarczy branżowej przedłużona na kolejny miesiąc
Pomoc w ramach tarczy branżowej przedłużona na kolejny miesiąc

Przedłużona pomoc

W związku z pandemią koronawirusa, wiele przedsiębiorstw znajduje się na granicy bankructwa. Rząd postanowił zatem, że należy przedłużyć okres pomocy dla najbardziej dotkniętych obostrzeniami branż. Ponadto niektóre z form pomocy zostały znacznie poszerzone. Na jakie udogodnienia mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przedłużone zostało zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie przewidziano na grudzień 2020 roku oraz styczeń i luty 2021 roku. Rada Ministrów poinformowała, że dokładny okres zwolnienia jest uzależniony od branży, w której działa przedsiębiorca. 

Kolejną przedłużoną formą pomocy są dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników, pochodzące ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypłaty świadczenia postojowego oraz dotacje na pokrycie bieżących wydatków dla mikro i małych firm.

Warunki do spełnienia

Do skorzystania z pomocy upoważnione są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD. Konieczne jest również wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 procent. W nowym rozporządzeniu wprowadzono dodatkowy okres, w stosunku do którego będzie możliwe wykazanie spadku przychodów. Osoby składające wniosek będą mogły porównywać również przychody z września 2020r. Pojawiła się również możliwość ponownego uzyskania świadczenia postojowego – nie ma znaczenia, czy świadczenie zostało już pobrane w przeszłości. 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Celem wszystkich tarcz antykryzysowych oraz branżowych jest pomoc najbardziej dotkniętym obostrzeniami wprowadzonymi przez koronawirusa branżom. Na ten cel od początku wybuchu pandemii zostało przeznaczone około 190 miliardów złotych

- To dodatkowe formy wsparcia dla  przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii koronawirusapowiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.