Umorzenie odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne opłacone z opóźnieniem

Aktualizacja: 17 maja 2021

Umorzenie odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne

Możesz starać się o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 2020 r. Złóż wniosek w ZUS.

Rozwiązanie przewiduje możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga, jednak dotyczy odsetek za zwłokę w opłacaniu składek powstałych za okres od stycznia 2020 r.

Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Wniosek należy złożyć w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Kiedy możesz skorzystać z umorzenia odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne?

Jeżeli na skutek opóźnienia w opłaceniu składek powstały odsetki za zwłokę, wówczas możesz złożyć wniosek o odstąpienie od ich pobierania. Dotyczy to należności za okres od stycznia 2020 r. ZUS informuje płatnika składek o odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli płatnik nie zgadza się z rozstrzygnięciem ZUS, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Ma na to 7 dni od dnia otrzymania od ZUS odpowiedzi na złożony wniosek.

Kto może skorzystać z umorzenia odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne?

Wszyscy płatnicy składek. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Jaki wniosek musisz przygotować by skorzystać z umorzenia odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne?

Potrzebny będzie wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO).


Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Jak złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)?

1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
2. Przejdź do zakładki Płatnik
3. Z bocznego menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
4. Kliknij przycisk [Utwórz nowy] - wniosek RDO możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów

 

albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra 

 

 

5. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].

 

6. Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług]

 

7. Wyświetli Ci się formularz do wypełnienia. Automatycznie wypełnią się Twoje dane identyfikacyjne oraz adresowe, adres mailowy, a jeśli jest podany w danych kontaktowych na profilu to również numer telefonu.

W formularzu:

w sekcji II [Treść wniosku] wypełnij miesiąc i rok, za które chciałbyś odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę oraz podaj datę, kiedy opłaciłeś składkę (bez odsetek)

 


w sekcji III [Uzasadnieniu wniosku] – zaznacz czy opłacenie należności po terminie nastąpiło w związku z epidemią COVID-19. Jeśli zaznaczyłeś NIE to uzupełnij w polu tekstowym dlaczego zwracasz się z prośbą o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

 

8. Wybierz przycisk „Sprawdź” - system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek - zapisz go, a następnie zamknij formularz.

 

Po wybraniu przycisku „Wyślij” wyświetli się komunikat z oświadczeniem, że podpisanie wniosku oznacza akceptację i podpisanie oświadczenia zawartego we wniosku:

 

Po akceptacji wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)?

Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub 
  • podpisu osobistego (e-dowodu).

Podpis zaufany jest bezpłatny. Aby go uzyskać, złóż wniosek o profil na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Następnie potwierdź swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówce ZUS albo w urzędzie miasta lub gminy. Możesz też złożyć wniosek o tymczasowy profil zaufany na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Swoją tożsamość potwierdzisz za pośrednictwem wideo rozmowy z urzędnikiem. Uzyskasz w ten sposób profil, który jest ważny 3 miesiące.

Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.

Podpis osobisty (e-dowód) możesz uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk „Wyślij”.

Gdzie złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę?

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek, czyli wniosek RDO. Wniosek o ulgę możesz przekazać:

Gdzie złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę?

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek, czyli wniosek RDO. Wniosek o ulgę możesz przekazać:

  • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS 
  • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
  • Za pośrednictwem poczty
  • Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Uwaga!

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.
Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres [email protected] lub inny adres mailowy, powinny przekazać je ponownie we właściwy sposób.


Gdzie można złożyć wniosek o umorzenie odsetek za składki ZUS w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek - umorzenie odsetek za składki ZUS

RDO - Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Pobierz dokument