Polacy zapłacą więcej za wodę i ścieki. Gminy zmieniają taryfy

24 lipca 2023

Gminy starają się o zatwierdzenie wyższych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Taryfy ustalane są raz na trzy lata, ale w szczególnych przypadkach ten okres może zostać skrócony. Przyczyną takiej decyzji ma być wysoka inflacja.

Polacy zapłacą więcej za wodę i ścieki. Gminy zmieniają taryfy
Polacy zapłacą więcej za wodę i ścieki. Gminy zmieniają taryfy

Gminy muszą płacić z własnego budżetu 

Zakres cen za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfy ustalane są raz na trzy lata. Sytuację skomplikowała inflacja, która zdestabilizowała rynek. Jeżeli więc taryfy nie zostaną zmienione, niektóre gminy będą zmuszone dopłacić do wody i ścieków dla mieszkańców z własnego budżetu. 

Dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa wod-kan borykają się z ogromnym wzrostem swych kosztów, a większość nie może waloryzować cen. W efekcie aż ok. 90 proc. z nich wstrzymało inwestycje, 40 proc. ma problem z płynnością finansową, a 81 proc. odnotowało stratę za 2022 r. Te dramatyczne dane jasno wynikają z prowadzonych przez nas ankiet. Bez zachowania ciągłości inwestycyjnej może spaść jakość wody, która dziś jest jeszcze bardzo dobra. Może wzrosnąć również poziom awaryjności, czyli przerw w dostawach wody, jeśli branża nie będzie mogła podnieść cen, tak jak zrobiły to wszystkie inne sektory infrastruktury krytycznej – mówi mec. Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (Business Insider)

Zmiana taryf jest możliwa

W wyjątkowych przypadkach przepisy pozwalają na skrócenie trzyletniego okresu obowiązywania stałych cen za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. W takich sytuacjach gminy mają możliwość zgłoszenia nowej taryfy do Wód Polskich, ponownie na okres trzech lat, jednak tym razem liczony od nowa. Oznacza to, że gminy mogą rewidować i dostosowywać ceny wodnych usług w zależności od zmieniających się warunków i kosztów, zapewniając bardziej elastyczną regulację cen dla mieszkańców.

Napływają wnioski o podwyżki cen za wodę i ścieki

Od stycznia do regulatora wpłynęło 512 wniosków dotyczących podwyżek cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, z czego zgodę otrzymało 221 podmiotów. Wysokość podwyżek taryf mieści się w zakresie od 20 do 30 proc.

Ile może wynieść podwyżka? 

Według informacji podanych przez poznańską samorządową spółkę Aquanet zgodnie z nową taryfą koszt dostarczania wody wzrósłby o 15,2 proc., a odbiór ścieków o 20,3 proc. Podkreślono, że taki poziom podwyżki cen przy miesięcznym średnim zużyciu wynoszącym około 3 metrów sześciennych, skutkowałby wzrostem kosztów dla jednego mieszkańca o około 9,98 zł brutto na miesiąc.