Podwyższona emerytura – w jakich sytuacjach można się o nią starać?

9 lutego 2021

Emerytura przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może być wyższa nawet o 300 złotych! Co zrobić, aby podwyższyć wartość świadczenia? Zgłosić się do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury. Jednak nie każdy będzie miał prawo do złożenia wniosku w tej sprawie. 

Podwyższona emerytura – w jakich sytuacjach można się o nią starać?
Podwyższona emerytura – w jakich sytuacjach można się o nią starać?

Wyższa emerytura? 

Osoby otrzymujące emeryturę mają szansę na podwyższenie swojego świadczenia. Jego wysokość może wzrosnąć o około 200 do 300 złotych! W tym celu konieczne jest zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu ponownego przeliczenia emerytury. Jednak aby móc złożyć wniosek w tej sprawie, należy spełniać jeden z kilku warunków.

Warunki do spełnienia

Szansę na ponowne przeliczenie emerytury mają osoby, które składając wniosek o przyznanie świadczenia, nie dostarczyły wszystkich dokumentów. Mogło to być na przykład zagubione zaświadczenie o wszystkich okresach składkowych. Po odnalezieniu dokumentu, należy dołączyć go to wniosku o ponowne przeliczenie emerytury i wysłać  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek mogą również złożyć osoby, które w czasie emerytury pracują bądź pracowały. Świadczenie będzie rosło z każdą kolejną składką, jednak konieczne jest złożenie wniosku o przeliczenie kapitału na koncie emerytalnym. Trzeci warunek, który upoważnia do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury dotyczy osób, które będąc młodymi korzystały z urlopu wychowawczego lub studiowały. 

Złóż wniosek! 

Jeżeli emeryt spełnia jeden z warunków, nic nie stoi na przeszkodzie złożenia wniosku. Wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia (ERPO) należy wydrukować, poprawnie wypisać i wraz ze wszystkimi dokumentami dostarczyć do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury można raz na kwartał.