Planujesz wyciąć drzewo na swojej działce? Wniosek o wycinkę złożysz teraz online

2 marca 2023 | 3 min. czytania

Wycinka drzew będzie uproszczona od strony formalnej, ponieważ gminy będą przyjmowały wnioski o usunięcie drzewa lub krzewu złożone drogą elektroniczną. Ułatwienie weszło w życie 27 stycznia 2023 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ujednoliceniem wniosków dla całego kraju.

Planujesz wyciąć drzewo na swojej działce? Wniosek o wycinkę złożysz teraz online
Planujesz wyciąć drzewo na swojej działce? Wniosek o wycinkę złożysz teraz online

Gminy mają obowiązek przyjmowania wniosków online

Wnioski o wycięcie drzewa lub krzewu nie muszą być składane w gminie wyłącznie w wersji papierowej. Od 27 stycznia 2023 roku takie wnioski można wysłać również drogą elektroniczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało również ujednolicenie wniosków dla całego kraju, a ustalony wzór ma pojawić się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Nie zmienia się adresat, do którego należy kierować wniosek, jest to do tej pory wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku terenów zabytkowych — konserwator zabytków.

Zwiększenie obwodu drzew, które można wyciąć na własnej działce

W pierwotnej wersji regulacji przewidziano zwiększenie obwodu drzew, które można wyciąć na własnej działce bez obowiązku uzyskania pozwolenia. Nowe obwody mierzone na wysokości 5 cm nad gruntem miały wzrosnąć do:

 • 100 cm (wcześniej 80 cm) — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
 • 85 cm (wcześniej 65 cm) — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
 • 70 cm  (wcześniej 50 cm) — w odniesieniu do pozostałych gatunków drzew.

Ostatecznie zrezygnowano ze zmian wprowadzonych w tym zakresie, a projekt przyjęty przez Sejm trafił do Senatu.

Kiedy nie potrzeba zezwolenia na wycinkę? 

Zgłoszenie ani zezwolenie na wycinkę nie jest potrzebne, jeżeli osoba zainteresowana chce wyciąć:

 • krzew lub krzewy,
 • drzewa lub krzewy złamane, wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych, 
 • bożodrzew gruczołkowaty,
 • inne gatunki drzew — jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
  • 65 cm — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
  • 50 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew,
 • drzewa i krzewy owocowe.

W przypadku drzew i krzewów owocowych należy mieć pozwolenie, kiedy rosną one na terenach zieleni lub na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Kiedy można wycinać drzewa? 

Zaleca się przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w okresie jesienno-zimowym (od 15 października do końca lutego) z uwagi na trwający okres lęgowy ptaków. 

Nie oznacza to całkowitego zakazu usuwania drzew w tym czasie, ponieważ, jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu nie spowoduje naruszenia zakazów wobec gatunków chronionych, mogą one być usunięte także w okresie lęgowym, tj. od 1 marca do 15 października.


Powiązana sprawa