Ostatnie chwile na złożenie wniosku o 500 plus!

24 kwietnia 2023

Wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500 plus najlepiej złożyć do 30 kwietnia 2023 roku, aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń.

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o 500 plus!
Ostatnie chwile na złożenie wniosku o 500 plus!

Rodzice i opiekunowie złożyli już 3,4 mln wniosków, co objęło 5,4 mln dzieci. Jak dotąd przyznaliśmy 93 proc. świadczeń. Warto podkreślić, że wypłatę świadczeń na nowy okres rozpoczniemy od czerwca, ale już teraz większość złożonych wniosków jest załatwiona — informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski

Nowy okres świadczeniowy 2023/2024

Od lutego tego roku rodzice i opiekunowie mają możliwość składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy 2023/2024. Warto pamiętać, że jeżeli rodzice lub opiekunowie złożą wniosek po 30 kwietnia, ustalenie prawa do wypłaty nastąpi dopiero w ciągu maksymalnie 90 dni. Dlatego, aby zachować ciągłość świadczenia, warto pamiętać o tej dacie. 

Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie do 30 kwietnia, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski o 500 plus wyłącznie przez Internet

Aby otrzymać prawo do świadczenia na nowy okres, który rozpoczyna się 1 czerwca 2023 roku, wnioski można składać od 1 lutego 2023 roku wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

  • portalu PUE ZUS,
  • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na okres 2023/2024

Jeśli osoba zainteresowana złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku w terminie:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku,
  • od 1 do 31 maja 2023 roku – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – do 31 lipca 2023 roku,
  • od 1 do 30 czerwca 2023 roku –  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – do 31 sierpnia 2023 roku,
  • od 1 do 31 lipca 2023 roku – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – do 30 września 2023 roku,
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 roku – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – do 31 października 2023 roku.

Powiązana sprawa