Od marca zwiększą się limity dochodów dla emerytów i rencistów. Będą mogli więcej dorobić

28 lutego 2022 | 2 min. czytania

Dobra wiadomość dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od marca będą mogli więcej dorobić do pobieranych świadczeń przez zwiększające się limity dochodów. Najniższy próg bezpiecznego dorabiania do emerytury i renty wzrośnie o ponad 236 złotych brutto.

Od marca zwiększą się limity dochodów dla emerytów i rencistów. Będą mogli więcej dorobić
Od marca zwiększą się limity dochodów dla emerytów i rencistów. Będą mogli więcej dorobić

Większe możliwości dla emerytów i rencistów

Od marca 2022 roku wzrośnie limit dochodów dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Według nowych przepisów nie będą mogli przekroczyć 7793,70 zł. Oznacza to, że limity, do jakich mogą zarobić przy dalszym pobieraniu świadczeń wcześniejsi emeryci i renciści, wzrosną o 439,20 zł.

- Jeśli z kolei nie osiągną zarobków wynoszących 4196,60 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie mogą pobierać w całości. Od 1 marca 2022 r. kwota do dorobienia będzie znacznie wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach – czytamy w komunikacie ZUS.

Wcześniejsi emeryci, czyli jacy?

Nowe przepisy odnoszą się wyłącznie do wcześniejszych emerytów. Mowa tutaj o osobach, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, a mimo to pobierają świadczenie. Emeryci, którzy osiągnęli taki wiek (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych limitów i nie zostanie one w żaden sposób pomniejszone. Ograniczenia nie dotyczą także osób pobierających emerytury częściowe oraz rentę inwalidy wojskowego.

Limit przekroczony – co robić?

Ważne jest, aby przychód osiągany przez pracującego rencistę bądź emeryta nie przekraczał 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czy po przekroczeniu limitu emeryt nie otrzyma świadczenia? Otrzyma, lecz pomniejszone o kwotę przekroczenia – o ile dochód będzie mieścił się pomiędzy 70 a 130% przeciętnego wynagrodzenia. Te same zasady obowiązują w przypadku osób pobierających renty socjalne.


Powiązana sprawa