Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie z tańszym gazem

30 marca 2023

Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą mogły skorzystać z obniżonej stawki za gaz, która wynosi 200,17 zł za MWh do końca 2023 roku. Wniosek w tej sprawie można składać przez PUE ZUS już od 8 kwietnia.

Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie z tańszym gazem
Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie z tańszym gazem

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą oraz podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska Anną Łukaszewską-Trzeciakowską 2 lutego złożyli wizytę w piekarni „Żytnia” w Dąbrówce. Premier ogłosił tam, że od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą mogły skorzystać z obniżonej względem cen rynkowych, stawki za gaz

Chleb w polskiej tradycji to symbol dostatku i zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Za każdym razem kiedy pojawia się jakiś problem, staramy się go szybko zdiagnozować, a następnie wymyślić i przeprowadzić rozwiązanie. Dla nas najważniejszy jest polski przedsiębiorca i człowiek – każdy Polak i każda Polka – powiedział Mateusz Morawiecki podczas wizyty w piekarni „Żytnia”. 

Kto skorzysta z obniżonej ceny gazu? 

Pomocą zostaną objęte podmioty, których podstawową działalnością jest produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Jeżeli dla przedsiębiorcy działalność piekarnicza jest jedynie pobocznym biznesem, to aby otrzymać wsparcie, przychody z wyrabianego pieczywa muszą sięgnąć 50%.

Spółdzielnie, które prowadzą działalność piekarniczą, również będą mogły skorzystać z obniżonej ceny za gaz. 

Rozkładamy parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów – od 1 kwietnia z maksymalnej stawki za gaz 200,17 zł/MWh oprócz piekarni i ciastkarni, będą mogły korzystać też spółdzielnie spożywcze. Dzięki temu jeszcze więcej firm będzie chronionych przed wysokimi kosztami prowadzenia działalności – mówił minister rozwoju Waldemar Buda.

Duże markety zostały wykluczone z tego programu. 

Ile wyniesie maksymalna cena gazu? 

Z ustawy przyjętej na początku lutego wynika, obniżona stawka za gaz wyniesie 200,17 zł i będzie obowiązywać w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku

Gdzie złożyć wniosek o maksymalną cenę gazu? 

Wniosek można złożyć przez PUE ZUS od 8 kwietnia 2023 roku. Do wniosku należy dołączyć: 

  • kopię faktury rozliczeniowej za paliwa gazowe, 
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia RM z 24 października 2014 roku,
  • pozostałe zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (na formularzu RPD  lub zgodnie ze wzorem w nim określonym) lub
  • oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (na formularzu RD-2 lub zgodnie ze wzorem w nim określonym).

Wniosek musi trafić do ZUS-u w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy, to wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od 8 kwietnia 2023 roku.