Obowiązkowe e-faktury od 1 lipca 2024 - z czym to się wiąże?

18 maja 2023 | 2 min. czytania

Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projekt ma przyśpieszyć cyfryzację sektora publicznego i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Obowiązkowe e-fakturowanie ma wejść w życie od 1 lipca 2024 roku.

Obowiązkowe e-faktury od 1 lipca 2024 - z czym to się wiąże?
Obowiązkowe e-faktury od 1 lipca 2024 - z czym to się wiąże?

Krajowy System e-Faktur - dla kogo?

Krajowy System e-Faktur ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Pozwoli on unowocześnić proces fakturowy, obieg dokumentów oraz wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych. Jednolity standard ma zautomatyzować wystawianie, przetwarzanie, archiwizację dokumentów oraz pomóc obniżyć koszty ich procesowania. 

Z Krajowego Systemu e-Faktur mogą korzystać: 

  • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
  • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
  • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Dobrowolne e-Fakturowanie

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Aktualnie e-faktura pełni funkcję dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok tradycyjnych faktur papierowych oraz istniejących już w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Obowiązkowe fakturowanie planuje się wprowadzić od 1 lipca 2024 roku.

Elektronizacja wiążących informacji (e-WIS)

Ministerstwo Finansów informuje, że projekt zakłada również wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji:

  • WIT – wiążącej informacji taryfowej,
  • WIP – wiążącej informacji o pochodzeniu, 
  • WIA – wiążącej informacji akcyzowej, 
  • WIS – wiążącej informacji stawkowej.

Ma to zrobić poprzez rozbudowę i dostosowanie istniejących już systemów informatycznych KAS, takich jak e-Urząd Skarbowy oraz Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).