Nowe zasady emerytur KRUS

12 stycznia 2023

W marcu 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące emerytur i rent rolniczych. Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen. Ile wyniesie emerytura z KRUS w 2023 roku?

Nowe zasady emerytur KRUS
Nowe zasady emerytur KRUS

Waloryzacja emerytury i renty

Podstawowa emerytura oraz emerytury i renty z ubezpieczenia są co roku waloryzowane. Procedura waloryzacji jest wprowadzona, aby emeryci i renciści nie tracili na corocznych podwyżkach cen (np. energii elektrycznej, czy gazu). 

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami. Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia.

Podstawowa emerytura rolnicza będzie powiązana z najniższym świadczeniem z ZUS

Kwoty emerytur z KRUS i ZUS znacznie się różnią. Obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana na podstawie tzw. emerytury podstawowej. Rząd chciał to zmienić i wprowadzić nowe rozwiązanie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Z tej przyczyny Rada Ministrów 20 grudnia 2022 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rząd zapowiedział, że jeżeli świadczenie emerytalne rolnika jest niższe od najniższej emerytury ZUS, to zostanie ono podwyższone przez KRUS do emerytury najniższej z urzędu. 

Waloryzowane emerytury w systemie ZUS i KRUS, łączenie oraz zbiegi emerytur też są ważną kwestią. Jeżeli ktoś wypracuje 25 lat, będzie uprawniony do otrzymywania emerytury rolniczej w wysokości minimalnej emerytury z ZUS — mówił 20 grudnia 2022 roku Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

Ile faktycznie wyniosą emerytury KRUS w 2023 roku? 

Ostateczna decyzja zapadnie w lutym, kiedy zostanie ogłoszony wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz średni wskaźnik inflacji za 2022 rok. Rząd jednak zapowiada, że najniższa emerytura zostanie podwyższona o 250 zł.

Wcześniej zakładano, że wysokość emerytury podstawowej wyniesie 1588,44 zł, jednakże rząd przed skierowaniem nowelizacji do Parlamentu w projekcie wprowadził poprawki, obniżające zapowiadaną podwyżkę emerytur rolniczych, przez co będą otrzymywać co miesiąc wyraźnie mniej, niż zapisano w pierwszej wersji przepisów. 

Wysokość emerytury podstawowej będzie stanowić „90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych”, czyli wyniesie ona 1429,60 zł

Jak sprawdził dr Tomasz Lasocki dla Business Insider Polska, emerytura rolnika z małym gospodarstwem i 40-letnim stażem po zmianach wzrośnie o 200 zł mniej na miesiąc, czyli 2400 zł rocznie. Wcześniej seniorzy, którzy zajmowali się uprawą roli, mieli otrzymać nawet 5700 zł więcej w skali roku

Obecnie podstawowe świadczenie w KRUS to 1084,58 zł, natomiast w ZUS - 1338,44 zł. 

Zmiana zliczania składek w przypadku zbiegu emerytur

W przypadku zbiegu emerytur zliczanie składek zmieni się, ponieważ nie będzie już miało znaczenia w którym systemie (KRUS lub ZUS) będą one liczone — ważne, aby łącznie było to 25 lat. Wtedy emeryt będzie mógł otrzymać co najmniej najniższą emeryturę. 

Dodatki do emerytur rolniczych

Rząd zapowiedział dodatki do emerytur rolniczych, które mają rekompensować opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu:

  • prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.
     

Powiązana sprawa