Nawet 10 tys. zł dofinansowania dla OSP i KGW na wiejskie potańcówki!

1 czerwca 2023

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie wiejskich potańcówek. Ochotnicza Straż Pożarna i Koła Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet 10 tys. zł. Nabór wniosków ruszył 22 maja. 

Nawet 10 tys. zł dofinansowania dla OSP i KGW na wiejskie potańcówki!
Nawet 10 tys. zł dofinansowania dla OSP i KGW na wiejskie potańcówki!

Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów – tak można przeczytać w regulaminie programu dofinansowania wiejskich potańcówek. 

Kto może dostać dofinansowanie? 

Program Potańcówki Wiejskie skierowany jest do:

  • ochotniczych straży pożarnych, 
  • kół gospodyń wiejskich, 
  • samorządowych jednostek kultury,
  • organizacji pozarządowych. 

Jednostki mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł

Kiedy złożyć wniosek? 

Nabór wniosków ruszył 22 maja 2023 roku i potrwa do 16 czerwca 2023 roku. Ogłoszenie wyników NIKiDW planuje pod koniec lipca. 

Potańcówki mają być zorganizowane od sierpnia do października 2023 roku. 

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez specjalny generator wniosków Witkac. Do wniosku trzeba dołączyć wykaz kosztów do pokrycia w ramach organizacji imprezy

Zasady dofinansowania potańcówek

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, wnioskodawca ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku. W jego ramach istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednej potańcówki dla organizacji. Jednak istotnym warunkiem jest zachowanie maksymalnej kwoty dofinansowania, która wynosi 10 tys. zł. Przyznane środki mogą pokryć 100% kosztów kwalifikowanych, które są związane z realizacją danego zadania.

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki charakterystycznej dla społeczności lokalnej, odnoszącej się do miejsca realizacji imprezy. Rekomendowane jest również podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.