Łatwiejsza wycinka drzew z własnej posesji. Rząd chce wprowadzić zmiany w przepisach

13 października 2022 | 3 min. czytania

Do Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną do spraw deregulacji. Jedna ze zmian dotyczy liberalizacji procedury usunięcia drzewa z prywatnej działki. Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w życie?

Łatwiejsza wycinka drzew z własnej posesji. Rząd chce wprowadzić zmiany w przepisach
Łatwiejsza wycinka drzew z własnej posesji. Rząd chce wprowadzić zmiany w przepisach

Główne ustalenia

Według uzasadnienia do zmiany przepisów w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nowelizacja przepisów ma za zadanie przede wszystkim likwidację zbędnych barier administracyjnych i prawnych, które często powodują przeciąganie się spraw związanych z wycinką drzew na prywatnych działkach. Według komisji wprowadzenie nowych zasad znacznie ułatwi ten proces. Projektodawcy przekonują, że dzięki uproszczonym regulacjom właściciele nieruchomości będą mogli „w szerszym zakresie korzystać z przysługującego im prawa własności”.

Kiedy zgłoszenie jest konieczne?

Jeżeli nowelizacja dojdzie do skutku, zmiany będą polegać na zwiększeniu o 20 cm – w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest dokonanie jedynie zgłoszenia.

Oznacza to, że właściciel posesji będzie musiał zgłosić do urzędu chęć wycinki drzew, których obwód przekracza:

  • 100 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego (aktualnie jest to 80 cm);
  • 85 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego (aktualnie jest to 65 cm);
  • 70 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew (aktualnie jest to 50 cm).

Krótszy czas oczekiwania na oględziny drzew do wycinki

Ponadto ustawodawca zapowiada skrócenie terminu na dokonanie przez odpowiedni organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew z 21 do 14 dni, a także zmniejsza czas na wniesienie przez urzędnika ewentualnego sprzeciwu z 14 do 7 dni. Jednocześnie zakłada się wprowadzenie ustawowego 14-dniowego terminu na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu złożonego przez organ.

Gdzie zgłosić wycinkę drzewa? 

Zezwolenie na wycinkę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Odpowiedni wniosek o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu należy złożyć do urzędu gminy

Kontrowersje związane z nowelizacją ustawy

Ekolodzy komentują, że głównym celem wprowadzenia nowych zasad jest ułatwienie społeczeństwu dostępu do taniego opału. Ich zdaniem — w oczach polityków — ma to naprawić pogarszającą się sytuację opałową w naszym kraju.

Cel projektu jest jasny. Chodzi o to, by było łatwiej pozyskać drzewo na opał. To oczywiste, skoro kolejne większe drzewa nie będą musiały być zgłaszane do wycinki, a właściciel będzie miał wolną rękę. Ludzie starają się zabezpieczyć przed zimą, a ten przepis im to ułatwi. Będą mieli tani opał, nie licząc się z konsekwencjami dla środowiska – uważa Dawid Kaźmierczak z Fundacji Dzika Polska w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną.


Powiązana sprawa