Jednorazowe świadczenia w ramach pomocy dla przedsiębiorców znad Odry

10 października 2022

Każdy przedsiębiorca, który uzyskał niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, może starać się o jednorazowe świadczenie na każdego ubezpieczonego pracownika. Z ustaleń wynika, że kwota świadczeń wynosi 3010 złotych. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.
 

Jednorazowe świadczenia w ramach pomocy dla przedsiębiorców znad Odry
Jednorazowe świadczenia w ramach pomocy dla przedsiębiorców znad Odry

Wsparcie dla firm

Nadodrzańskie firmy mogą starać się o jednorazowe świadczenie, kiedy ich przychód w związku z sytuacją ekologiczną nad Odrą, spadł o co najmniej połowę. Kwotę świadczenia to 3010 złotych na każdego ubezpieczonego pracownika. 

Cieszę się, że tak ważne i potrzebne przepisy zostały już przyjęte przez Sejm. Liczę, że dalszy proces legislacyjny będzie przebiegał równie sprawnie i wkrótce będziemy mogli przystąpić do realizacji wypłat, aby wesprzeć nadodrzańskich przedsiębiorców – mówi Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

O pomoc mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy z branży:

  • turystycznej — hotele, obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki, itd.;
  • gastronomicznej — bary, restauracje, itd.;
  • sportowo-rekreacyjnej — dzierżawa i wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, itd.

Warunki skorzystania ze świadczenia

Uprawnione podmioty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie ustawy. Są to głównie firmy, które prowadziły działalność w powiatach, przez które przepływa Odra lub w jej pobliżu. Dodatkowo muszą spełniać określone warunki:

  • posiadać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) — zawarty w wykazie wskazanym w rozporządzeniu. Przy czym działalność musiała być określona ww. kodem  na dzień 31 lipca 2022 roku;
  • działalność musi być prowadzona w określonym rozporządzeniem powiecie na obszarze, którym znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 roku, była prowadzona pozarolnicza działalność;
  • zanotować spadek przychodu o minimum 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku. 

Wskazane powiaty oraz przedsiębiorstwa znajdują się w załącznikach do rozporządzenia, które można sprawdzić na stronie rządowej.

Wniosek o pomoc wyłącznie drogą elektroniczną

Wniosek o jednorazowe świadczenie należy złożyć od 30 września do 31 grudnia 2022 roku, wyłącznie elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od świadczenia nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wsparcie finansowe nie będzie także podlegało potrąceniom i egzekucji. Szczegółowe instrukcje uzyskania świadczenia znajdują się na stronie internetowej ZUS.