Nowe funkcje na PUE ZUS. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić status ważnych wniosków

3 czerwca 2020 | Aktualizacja: 16 lipca 2020

Na to rozwiązanie czekały firmy. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, od kilku dni mogą sprawdzić jego status. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowe narzędzie na Platformie Usług Elektronicznych.

Nowe funkcje na PUE ZUS. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić status ważnych wniosków
Nowe funkcje na PUE ZUS. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić status ważnych wniosków

Podgląd szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek na PUE ZUS

Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ. Informacje są prezentowane w zakładce Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

Wokół jednego z najpopularniejszych rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, od początku pojawiało się najwięcej wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku i tego, czy zwolnienie zostało udzielone.


Jak sprawdzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek?


1. zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
2. przejdź do zakładki Płatnik
3. z bocznego menu wybierz [Dokumenty i wiadomości] - [Tarcza antykryzysowa - wnioski] 

Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS1_1.jpg
 

 

W tej zakładce możesz sprawdzić informacje o złożonych wnioskach RDZ tj.: 

  • datę wpływu
  • kanał wpływu 
  • typ (symbol wniosku)
  • status wniosku
  • datę odmowy

 

Po rozwinięciu listy (kliknięciu "+") możesz sprawdzić :

  • miesiąc, za który zostałeś zwolniony z opłacenia należności
  • status
  • datę zwolnienia
  • datę odmowy
Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS1_2.jpg
 

 

 

Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS3_1.jpg
 

 

Po kliknięciu w szczegóły możesz dodatkowo sprawdzić informacje z wniosku RDZ tj.  identyfikator z urzędowego poświadczenia przedłożenia wniosku (UPP) – jeśli wniosek wysłałeś elektronicznie, datę pomocy oraz jej kwotę, jeśli podałeś to we wniosku. 

Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS3_2.jpg
 

Prezentowane informacje można wydrukować albo zapisać na dysku swojego komputera.