Nowe funkcje na PUE ZUS. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić status ważnych wniosków

3 czerwca 2020

Na to rozwiązanie czekały firmy. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, od kilku dni mogą sprawdzić jego status. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowe narzędzie na Platformie Usług Elektronicznych.


Podgląd szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek na PUE ZUS

Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ. Informacje są prezentowane w zakładce Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

Wokół jednego z najpopularniejszych rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, od początku pojawiało się najwięcej wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku i tego, czy zwolnienie zostało udzielone.


Jak sprawdzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek?


1. zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
2. przejdź do zakładki Płatnik
3. z bocznego menu wybierz [Dokumenty i wiadomości] - [Tarcza antykryzysowa - wnioski] 

Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS1_1.jpg
 

 

W tej zakładce możesz sprawdzić informacje o złożonych wnioskach RDZ tj.: 

  • datę wpływu
  • kanał wpływu 
  • typ (symbol wniosku)
  • status wniosku
  • datę odmowy

 

Po rozwinięciu listy (kliknięciu "+") możesz sprawdzić :

  • miesiąc, za który zostałeś zwolniony z opłacenia należności
  • status
  • datę zwolnienia
  • datę odmowy
Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS1_2.jpg
 

 

 

Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS3_1.jpg
 

 

Po kliknięciu w szczegóły możesz dodatkowo sprawdzić informacje z wniosku RDZ tj.  identyfikator z urzędowego poświadczenia przedłożenia wniosku (UPP) – jeśli wniosek wysłałeś elektronicznie, datę pomocy oraz jej kwotę, jeśli podałeś to we wniosku. 

Nowe-funkcje-na-PUE-ZUS3_2.jpg
 

Prezentowane informacje można wydrukować albo zapisać na dysku swojego komputera. 


Powiązana sprawa