Dostosowanie placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami – nowy program od MRiPS i PFRON

4 maja 2023 | 3 min. czytania

„Dostępna przestrzeń publiczna” to nowy program dla osób niepełnosprawnych, który został ogłoszony 26 kwietnia 2023 roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program ma polegać na dostosowaniu placów zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Dostosowanie placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami – nowy program od MRiPS i PFRON
Dostosowanie placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami – nowy program od MRiPS i PFRON

Program zapewni dzieciom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom łatwiejszy dostęp do przestrzeni publicznej. Pozwala na poprawę dostępności działających już placów zabaw oraz na tworzenie nowych, bardziej przyjaznych. Dążymy do tego, aby wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami było adekwatne do indywidualnych potrzeb – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na czym polega program „Dostępna przestrzeń publiczna”? 

Realizując program „Dostępna przestrzeń publiczna” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chce stworzyć warunki ułatwiające osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej program „Dostępna przestrzeń publiczna” podzielono na 4 moduły:

Moduł A – jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, w celu zlikwidowania barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych. Moduł ten ma przewidywany budżet w wysokości 50,6 milionów złotych

Moduł B – dedykowany dla kościołów lub innych związków wyznaniowych, którzy chcą zlikwidować bariery architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne. Budżet przeznaczony na tę część programu wynosi 12 milionów złotych.

Moduł C samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe pożytku publicznego mają możliwość skorzystania z dostępnych środków na tworzenie, lub poprawę dostępności placów zabaw. Całkowita kwota środków przeznaczona na ten moduł wynosi 10,6 miliona złotych.

Moduł D – środki te są dostępne dla różnych podmiotów, w tym placówek leczniczych wymienionych w ustawie o działalności leczniczej oraz spółek prawa handlowego, w których Skarb Państwa posiada większościowe udziały. Moduł ten umożliwia usuwanie barier technicznych i informacyjno-komunikacyjnych, a także wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające korzystanie z usług medycznych przez osoby z niepełnosprawnościami. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosi 6,6 miliona złotych.

Kiedy program „Dostępna przestrzeń publiczna” wejdzie w życie? 

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz informuje, że program startuje już od 1 maja a jednostki, dla których przewidziane jest dofinansowanie, będą mogły składać wnioski za pośrednictwem generatora wniosków PFRON

Program realizowany będzie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ma charakter wieloletni. Całkowita wysokość środków w latach 2023-2027 wyniesie około 300 mln zł.


Powiązana sprawa