Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego? Powiadom ZUS o swoich przychodach!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności powiadamiania o swoich przychodach, jeżeli dorabiamy do zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego. Termin, aby tego dokonać, upływa wraz z końcem maja. ZUS musi posiadać informacje o przychodach za okres od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku.

Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego? Powiadom ZUS o swoich przychodach!
Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego? Powiadom ZUS o swoich przychodach!

Zgłoś to w ZUS-ie!

Każda osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne, ma prawo do wykonywania dodatkowej pracy – musi jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu przychodów w ZUS-ie. Jest to szczególnie ważne, gdyż od wysokości osiąganych dochodów zależy wysokość świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli przychód nie przekracza 25 procent przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, wówczas zasiłek może zostać wypłacony w pełnej wysokości. Gdy przekroczone zostanie rzeczone 25 procent, wtedy kwota świadczenia będzie sukcesywnie pomniejszana, aż do poziomu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wstrzymać wypłatę świadczenia. Z tego powodu, każda osoba uprawniona do zasiłku przedemerytalnego musi stale powiadamiać ZUS o dorabianiu do świadczenia.

- To, jak szybko świadczeniobiorca poinformuje nas o swoich przychodach i ich wysokości, jest bardzo ważne i ma duże znaczenie przy rozliczeniu świadczenia. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Do kiedy się zgłosić?

Wszystkie osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego muszą do 31 maja zgłosić swoje dochody w ZUS-ie. W tym celu należy dostarczyć do placówki odpowiedni dokument, który potwierdzi wysokość przychodów za okres rozliczeniowy od 1 marca 2020 do 28 lutego 2021. Osoby samodzielnie opłacające składki przedkładają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy. Będą one podstawą do ustalenia, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w odpowiedniej wysokości.

Co powinno zawierać oświadczenie lub zaświadczenie o przychodach dostarczane do ZUS-u? Przede wszystkim dane płatnika i świadczeniobiorcy oraz numer świadczenia, osiągnięte przychody, pieczątkę płatnika składek oraz – najważniejszy – podpis. Wypisując przychody, należy zwracać uwagę na te, które podlegają oskładkowaniu.  Dodatkowo, konieczne jest wpisanie łącznej kwoty dochodów oraz rozbitej na miesiące – od marca 2020 do lutego 2021.