Dopłaty do ogrzewania innym paliwem niż węgiel. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy

22 sierpnia 2022 | Aktualizacja: 23 października 2023

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Projekt ma wspomóc gospodarstwa domowe, które są ogrzewane m.in. pelletem, LPG, drewnem kawałkowym oraz olejem opałowym.

Dopłaty do ogrzewania innym paliwem niż węgiel. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy
Dopłaty do ogrzewania innym paliwem niż węgiel. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że głównym celem wprowadzanego projektu jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów ogrzewania, które w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Przede wszystkim chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - m.in. szpitali czy szkół - poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku otrzymają Polacy, którzy ogrzewają swoje domy m.in. gazem LPG, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym.

Najważniejsze założenia projektu

Nowe rozwiązanie polega na tym, że wytwórca ciepła musi ustalić określony poziom średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. 

Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na poziomie:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Natomiast w przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.

W przypadku przedsiębiorstw wytwarzających ciepło i stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Co przyczyni się do ograniczenia wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzewania ciepłej wody dla gospodarstw oraz instytucji. 

Dodatek dla gospodarstw domowych zasilanych pelletem, drewnem, LPG i olejem opałowym

KPRM informuje, że warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty do ogrzewania gazem LPG, drewnem, pelletem i olejem opałowym, będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • 2000 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. 

Należy dodać, że w przypadku kiedy wniosek złoży więcej niż jeden członek gospodarstwa, dodatek przyznany zostanie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

W tym punkcie chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty działalności. Wysokość przyznanego dodatku pokryje 40% wzrostu kosztów ogrzewania oraz będzie przyznawany jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Kiedy będzie obowiązywać wsparcie?

Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.