Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony – do kiedy można się o niego starać?

7 grudnia 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Podjęto decyzję o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 grudnia. Jest on przyznawany w sytuacji zamknięcia lub ograniczonego działania żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły bądź innej placówki wychowawczej z powodu pandemii koronawirusa.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony – do kiedy można się o niego starać?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony – do kiedy można się o niego starać?

Zasiłek przedłużony

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice będą mogli się starać aż do 24 grudnia. W czasie pandemii COVID-19, działanie wielu placówek edukacyjnych jest znacznie ograniczone bądź całkowicie zawieszone, co może utrudniać rodzinom normalne funkcjonowanie. Jest to szczególnie trudny czas dla medyków, którzy często nie mają z kim zostawić swojej pociechy, dlatego postanowiono wprowadzić dodatkowe rozwiązanie. 

– Nowością jest to, że rodzice pracujący np. w lecznictwie mają prawo do opieki dla swoich dzieci w szkole, w której dzieci się uczą. Muszą jednak zawnioskować do dyrektora szkoły o zorganizowanie opieki – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Szkoły w pogotowiu

W jednym z najnowszych rozporządzeń Minister Edukacji wprowadził obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe specjalnej działalności opiekuńczej dla dzieci uczęszczających do klas I-III. Obowiązkową opiekę należy zagwarantować dzieciom medyków oraz osób aktywnie włączonych w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19. Aby skorzystać z opieki nad dzieckiem w szkole, rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora placówki, w której uczy się pociecha. Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS przypomina jednak, że decydując się na opiekę gwarantowaną przez szkołę, rodzice tracą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Komu przysługuje zasiłek?

Przypominamy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przeznaczony na opiekę nad dziećmi do 8 roku życia. O zasiłek mogą się starać również rodzice starszych dzieci, jednak konieczne jest wtedy posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. W zależności od stopnia niepełnosprawności, wiek dziecka, na które można wziąć dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie się zmieniał. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli poniżej. 

Orzeczenie o niepełnosprawności 16 lat
Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 18 lat
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 24 lata

Dodatkowo, prawo do zasiłku mają rodzice lub opiekunowie osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 lat, zwolnionych z wykonywania pracy. Zasiłek przysługuje z powodu konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki takiej osobie, przez zamknięcie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia i innych placówek z powodu pandemii. W sytuacji zamknięcia ośrodka, do którego uczęszcza niepełnosprawny, jego opiekun bez przeszkód może starać się o dodatkowy zasiłek. 

Szczegóły otrzymania zasiłku

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć u swojego pracodawcy. Przyjmuje on formę specjalnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jeżeli rodzic lub opiekun prowadzi własną działalność gospodarczą, musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zaleca się, aby w obecnej sytuacji robić to za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Warto pamiętać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni  zasiłku opiekuńczego, przyznawanego na ogólnych zasadach.