Dodatkowe trzy dni wolne od pracy? Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja

20 lipca 2023

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych. Wnioskujący chcą, aby dniami wolnymi była Wigilia Bożego Narodzenia, Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek.

Dodatkowe trzy dni wolne od pracy? Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja
Dodatkowe trzy dni wolne od pracy? Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja

Petycja w rękach Prezydenta

Pismo wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP już pod koniec kwietnia 2023 roku i zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP. 

Wnoszący petycję nie ujawnił swoich danych osobowych, nazwy podmiotu lub podmiotu, w którego interesie petycja jest składana, ale nadmienił, że ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy leży w interesie publicznym

Jakie dni mają być wolne od pracy według petycji? 

Osoba składająca petycję wnosi, aby dniami wolnymi od pracy były:

  • Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia),
  • Wielki Czwartek,
  • Wielki Piątek.

Osoba składająca pismo podaje liczne argumenty na temat tego, dlaczego w określone dni społeczeństwo nie powinno pracować. Jak można przeczytać w petycji – Wigilia Bożego Narodzenia powinna być dniem wolnym, ponieważ ma charakter rodzinny i integracyjny, co więcej przygotowywanie się do tej uroczystości jest bardzo czasochłonne. Jako przykład takiej integracji autor petycji wskazał wigilię Caritasu, w której udział bierze nawet do 400 osób. Natomiast Wielki Czwartek i Wielki Piątek, jak wnoszący petycję twierdzi, powinny być wolne:

Z uwagi na długotrwałe uczestnictwo w adoracji Krzyża i podczas Drogi Krzyżowej w Piątek oraz trzy Msze Czwartkowe, w których udział jest niemożliwy do pogodzenia z obowiązkami zawodowymi. Dni wolne od pracy w czasie Triduum Paschalnego przyczynią się do refleksji nad sensem życia, nie tylko przez wyznawców religii katolickiej, czy szerszej chrześcijańskiej, ale wszystkich obywateli w kraju.

Czy zmiany wejdą w życie?  

Póki co nie wiadomo czy takie zmiany wejdą w życie i czy Polacy otrzymają więcej dni wolnego. Wszystko zależy od tego jak Prezydent rozpatrzy taką petycję.