500 plus dla seniorów. Kto może je otrzymać?

16 sierpnia 2021

Świadczenie 500 Plus nie jest przyznawane wyłącznie na dziecko do 18. roku życia. Na wsparcie finansowe mogą także liczyć niektórzy seniorzy, którzy spełniają pewne warunki. Jednym z nich jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. Jak starać się o przyznanie świadczenia?

500 plus dla seniorów. Kto może je otrzymać?
500 plus dla seniorów. Kto może je otrzymać?

Dodatkowe wsparcie dla emerytów

Emeryci i renciści, oprócz trzynastej i czternastej emerytury, będą mieli szansę otrzymać również prawo do świadczenia 500 plus. Rzecz jasna, aby je otrzymać, należy spełniać kilka warunków, które weryfikuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pod uwagę brane są wiek seniora, jego stan zdrowia a także miesięczny dochód. Na prawo do świadczenia mogą liczyć osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub te, które ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Osobnym, najbardziej restrykcyjnym z kryteriów jest dochód seniora. O 500 plus mogą ubiegać się wyłącznie najubożsi emeryci i renciści. Dofinansowanie otrzymają ci, których miesięczny dochód nie przekracza 1727,08 złotych brutto. Jeżeli miesięczny dochód jest wyższy niż podana kwota, wówczas senior nie otrzyma świadczenia. 

500 plus w niepełnym wymiarze

Warto zaznaczyć, że nie każdy senior i rencista otrzyma pełną kwotę świadczenia, czyli 500 złotych. Po raz kolejny wszystko zależy od osiąganego dochodu. Na pełne 500 złotych mogą liczyć wyłącznie seniorzy, których dochód nie przekracza 1227,08 złotych miesięcznie. Pozostałe osoby z wyższymi dochodami otrzymają kwotę obniżoną odpowiednio do osiąganych dochodów. Dla przykładu, emeryt, który ma dochody w wysokości 1427,08 miesięcznie, otrzyma w ramach świadczenia tylko 300 złotych – jego dochód przekracza limit o 200 złotych, dlatego kwota świadczenia została o nie pomniejszona. 

Jak starać się o świadczenie?

Przyznawaniem świadczeń 500 plus zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać prawo do pomocy finansowej, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście, w najbliższej placówce ZUS lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Oprócz wypełnionego wniosku, należy także przygotować orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (jeżeli senior je posiada), dokumentację medyczną a także wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku, takie jak zaświadczenie o stanie zdrowia. Osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie muszą przedkładać dokumentacji medycznej – wystarczy wypełniony wniosek oraz orzeczenie.


Powiązana sprawa