Prawo jazdy kategoria D, D1, D+E, D1+E na autobus - cena, kurs i egzamin 2024 Tłuszcz

Autor: Judyta Cyganek Weryfikacja: 3 kwietnia 2024 11 min. czytania

Prawo jazdy kategorii D, D1, D+E, D1+E

Osoby marzące o karierze kierowcy autobusu muszą posiadać prawo jazdy kategorii D. Jakie kryteria należy spełnić, aby rozpocząć kurs oraz jak wygląda egzamin? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Jakimi pojazdami można jeździć, posiadając kategorię D, D1 i D+E lub D1+E?

Kierowca posiadający uprawnienia wymienionych kategorii może prowadzić:

Kategoria D:

 • autobus,
 • zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750 kg),
 • pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół złożony z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750 kg dmc; tylko na terytorium RP).

Kategoria D1:

 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
 • zespół pojazdów złożony z autobusu opisanego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (do 750 kg),
 • pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół złożony z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750 kg; tylko na terytorium RP).

Kategoria D+E:

 • zespół pojazdów, składający się z pojazdu z kategorii D i przyczepy,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego z przyczepą/przyczepami lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą/przyczepami (tylko na terytorium RP).

Kategoria D1+E:

 • zespół pojazdów, złożony z pojazdu z kategorii D1 i przyczepy, 
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego z przyczepą/przyczepami lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą/przyczepami (tylko na terytorium RP).

Co jeszcze poza prawem jazdy kat. D należy zrobić, by zostać kierowcą autobusu?

Samo prawo jazdy kat. D nie wystarczy, by móc pracować jako kierowca zawodowy autobusu. Konieczne jest uzyskanie kwalifikacji wstępnej w Tłuszczu, uprawniającej do legalnego przewozu osób i towarów. Osoba przygotowująca się do zawodu kierowcy autobusu może zdecydować się na pełny kurs kwalifikacji wstępnej bądź na kwalifikację wstępną przyspieszoną. Pełna kwalifikacja wstępna umożliwia zawodową jazdę autobusem już w wieku 21 lat (do 23. roku życia jedynie na liniach do 50 km). Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest opcją dla osób, które ukończyły 23 lata.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby rozpocząć kurs?

Aby kierowca mógł rozpocząć szkolenie, musi:

 • być w odpowiednim wieku:
  • dla kat. D i D+E – mieć ukończone 24 lata – przy kwalifikacji wstępnej: 21 lat,
  • dla kat. D1 i D1+E – 21 lat,
 • pozytywnie przejść badanie lekarskie i psychologiczne na prawo jazdy w Tłuszczu,
 • mieszkać na terenie Polski przez co najmniej 185 dni,
 • posiadać utworzony profil Kandydata na Kierowcę (PKK),
 • posiadać inną kategorię prawa jazdy:
  • dla kat. D, D1 – kategorię B → sprawdź, jak starać się o prawo jazdy kat.B w Tłuszczu
  • dla kat. D+E – kategorię D,
  • dla kat. D1+E – kategorię D1.

Kurs na każdą z kategorii można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wieku, który uprawnia do podejścia do egzaminu.

Ile kosztuje prawo jazdy D, D1, D+E, D1+E w Tłuszczu?

Ile kosztuje prawo jazdy D, D1, D+E, D1+E w Tłuszczu?

Cena kursu

Koszt kursu prawa jazdy kat. D, D1, D+E i D1+E różni się od siebie ze względu na wybraną kategorię oraz szkołę jazdy – ośrodki szkolenia kierowców w Tłuszczu ustalają ceny indywidualnie. Średnio ceny kursów w Tłuszczu wynoszą:

 • dla kat. D – 4600-7500 zł,
 • dla kat. D1 – 4000-6000 zł,
 • dla kat. D+E – 4600-6500 zł,
 • dla kat. D1+E – 4600-6500 zł.

Posiadanie kat. C może obniżyć cenę kursu. 

Koszt egzaminu

Podobnie jak w przypadku cen kursów, koszt egzaminu zależy od wybranej kategorii.
 

Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
D 50 zł 250 zł
D1 50 zł 200 zł
D+E -

250 zł

D1+E - 250 zł

Koszt dokumentu

Za wydanie dokumentu kat. D, D1, D+E lub D1+E należy zapłacić 100 złotych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Prawo jazdy D, D1, D+E, D1+E krok po kroku w Tłuszczu

Prawo jazdy Tłuszcz - kategoria D, D1, D+E, D1+E ​​​​​​krok po kroku

Zdobycie prawa jazdy na autobus wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności.

1. Wybór szkoły jazdy w Tłuszczu

Na samym początku kierowca musi zapisać się na wybrany przez siebie kurs. Wybierając szkołę jazdy, których na rynku działa wiele, warto kierować się ceną, odległością placówki od miejsca zamieszkania oraz opiniami kursantów na temat m.in. instruktorów nauki jazdy kat. D w Tłuszczu. Pod uwagę powinno się także brać współczynnik „zdawalności”, który ilustruje, ilu uczniom szkoły jazdy udało się zdać egzamin państwowy.

2. Badania lekarskie na kategorię D 

Osoba chcąca zdobyć uprawnienia do kierowania autobusem, jak w przypadku każdej innej kategorii, musi pozytywnie przejść badania lekarskie. Na ich podstawie lekarz wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Kategorie D, D1, D+E i D1+E wymagają także posiadania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

3. Wyrobienie numeru PKK

Po wybraniu szkoły jazdy i przejściu badań kursant może udać się do Wydziału Komunikacji w Tłuszczu, aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Bez niego rozpoczęcie kursu nie będzie możliwe. Aby otrzymać numer PKK, kierowca musi złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zdjęcie do prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm → dowiedz się, gdzie wykonać zdjęcia do prawa jazdy w Tłuszczu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, od lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, od uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu,
 • kserokopię prawa jazdy – jeżeli kandydat posiada już taki dokument + oryginał do wglądu,
 • dokument tożsamości do wglądu dowiedz się, jak wyrobić dowód osobisty w Tłuszczu lub paszport w Tłuszczu
 • kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni – dotyczy cudzoziemców → sprawdź: karta pobytu w Tłuszczu.

4. Rozpoczęcie kursu

Po wyrobieniu PKK w wydziale komunikacji petent może rozpocząć kurs jazdy, który składa się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej. Długość kursu ustala ośrodek szkolenia kierowców. Według przepisów:

 • dla kat. D kurs nauki jazdy trwa 80 godzin, w tym:
  • minimum 20 godzin zajęć teoretycznych, 
  • 60 godzin nauki praktycznej – ilość jazd może zostać obniżona do 40 godzin, jeżeli kursant posiada prawo jazdy C.
 • dla kat. D1 kurs nauki jazdy trwa 50 godzin, w tym:
  • 20 godzin zajęć teoretycznych, 
  • 30 godzin nauki praktycznej,
 • dla kat. D+E kurs nauki jazdy trwa 30 godzin, w tym:
  • 25 godzin nauki praktycznej → kursant zwolniony jest z części teoretycznej, gdyż warunkiem rozpoczęcia kursu na D+E jest posiadanie kat. D.
 • dla kat. D1+E kurs nauki jazdy trwa 20 godzin, w tym:
  • 20 godzin nauki praktycznej → kursant zwolniony jest z części teoretycznej, gdyż warunkiem rozpoczęcia kursu na D+E jest posiadanie kat. D1.

Kursanci, którzy nie mogą uczęszczać na wykłady teoretyczne, mogą uczyć się samodzielnie w domu. Przed rozpoczęciem jazd w szkole jazdy muszą obowiązkowo zdać państwowy egzamin teoretyczny.

Egzamin państwowy na kategorię D, D1, D+E, D1+E

5. Egzamin państwowy na kategorię D, D1, D+E, D1+E

Po zakończeniu kursu i pozytywnym przejściu egzaminu wewnętrznego organizowanego przez ośrodek jazdy, kursant może zapisać się w WORD na państwowy egzamin teoretyczny, a po jego zdaniu – na praktyczny.

Egzamin teoretyczny na kat. D, D1

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań podzielonych na część podstawową (20 pytań) oraz specjalistyczną (12 pytań), a kursant ma na ich rozwiązanie 25 minut. Tylko zaliczenie tej części egzaminu pozwala przejść do etapu praktycznego. Osoby chcące zdobyć uprawnienia D+E i D1+E nie podchodzą do tej części egzaminu

Egzamin praktyczny na D, D1, D+E, D1+E

Egzamin praktyczny trwa od 45 minut do godziny. Ta część egzaminu składa się z dwóch części – pierwsza część egzaminu przeprowadzana jest na placu manewrowym, a po jej pozytywnym zaliczeniu, druga część egzaminu przeprowadzana jest w ruchu drogowym.

 1. Plac manewrowy – sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku), manewry (parkowanie, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu).
 2. Sprzęganie przyczepy z pojazdem, sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego – tylko w przypadku egzaminu na kat. D+E i D1+E.
 3. Jazda w ruchu drogowym

6. Odbiór dokumentu

Jeżeli kursant zda część praktyczną egzaminu, może zgłosić się do Wydziału Komunikacji w Tłuszczu, aby okazać dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Na miejscu urzędnik zatwierdzi opłatę, a świeżo upieczonemu kierowcy pozostaje czekać na wydanie dokumentu.

Ile czeka się na prawo jazdy D, D1, D+E, D1+E w Tłuszczu?

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E w Tłuszczu?

Na dokument kategorii D czeka się:

 • do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty przez urząd, 
 • do 30 dni – jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności do wyjaśnienia,
 • do 2 miesięcy – jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy D, D1,D+E, D1+E jest gotowe do odbioru?

Po potwierdzeniu opłaty za prawo jazdy w wydziale komunikacji kierowca będzie mógł sprawdzać status swojego dokumentu online. Aby to zrobić, musi wejść na stronę info-car.pl i podać PESEL bądź datę urodzenia, PKK oraz imię i nazwisko. 

Ile jest ważne prawo jazdy D, D1, D+E, D1+E?

Aktualnie najdłuższy okres ważności prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E to 5 lat. Może on zostać skrócony, jeżeli podczas badania lekarz wykryje problemy ze zdrowiem i wystawi uprawnienie do kierowania pojazdami na krótszy okres.

Wymiana prawa jazdy z powodu terminu ważności

Jeśli zbliża się termin upływu ważności dokumentu, należy wykonać odpowiednie czynności:

 • wykonać badania lekarskie i uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami od lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • wykonać badania psychologiczne kierowców i uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu,
 • wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • uiścić opłatę za dokument (100,50 zł),
 • złożyć dokumenty wraz z fotografią i dowodem wpłaty w odpowiednim wydziale komunikacji.

Podczas wymiany prawa jazdy z powodu terminu ważności nie zdaje się ponownie egzaminów.

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży, należy niezwłocznie zastrzec prawo jazdy w w Tłuszczu.

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę prawo jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E w Tłuszczu?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w Tłuszczu. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie prawa jazdy krajowego [PDF]

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument

Judyta Cyganek-Greń to z wykształcenia redaktorka i edytorka tekstów z kilkuletnim doświadczeniem. Wnikliwe sprawdza opisy wniosków i dba o to, aby były możliwie jak najbardziej zrozumiałe dla czytelników. Jej lekkie pióro pozwala jej tworzyć przystępne treści, nawet jeżeli nie sprzyja temu ich tematyka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji