Prawo jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E na ciężarówkę / TIRa Warszawa Białołęka - kurs, opłaty i egzamin PDF 2022

Weryfikacja: 17 sierpnia 2022

Prawo jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E

Prawo jazdy kategorii C przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić samochody ciężarowe. Z poniższego poradnika dowiesz się, od czego zacząć przygotowania do zdobycia uprawień, ile kosztuje kurs oraz jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. C.

Czym można jeździć na kat. C, C1, C1+E i C+E?

Osoby posiadające takie prawo jazdy mogą jeździć:

Kategoria C: 

 • pojazdem ciężarowym o masie większej niż 3,5 tony,
 • zestawem pojazdów składającym się z samochodu ciężarowego (powyżej 3,5 tony) oraz przyczepy lekkiej (do 750 kg).

Kategoria C1:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t (z wyjątkiem autobusów),
 • ciągnikiem rolniczym,
 • pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z pojazdu ciągnącego z kategorii C1 oraz przyczepy lekkiej.

Kategoria C+E:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,  wyposażonym w przyczepę, gdzie przyczepa nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu powiększonej o 40 proc.,
 • zespołem pojazdów, zawierającym ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z przyczepą, lub przyczepami.

Kategoria C1+E:

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton, gdzie pojazd powinien dotyczyć kategorii C1, a przyczepa nie może mieć dopuszczalnej masy całkowitej większej niż masa pojazdu,
 • zespołem pojazdów, zawierającym ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z przyczepą, lub przyczepami.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby rozpocząć kurs?

Osoba, chcąca zdobyć uprawnienia kat. C musi:

 • być w odpowiednim wieku:
  • dla kategorii C i C+E - 21 lat,
  • dla kategorii C1 i C1+E - 18 lat,
 • pozytywnie przejść badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Warszawa Białołęka,
 • posiadać inną kategorię prawa jazdy:
  • dla kat. C i C1 - prawo jazdy kat. B,
  • dla kat. C+E - prawo jazdy kat. C,
  • dla kat. C1+E - prawo jazdy kat C1,
 • mieszkać na terenie Polski przez co najmniej 185 dni,
 • posiadać zgodę rodzica na wzięcie udziału w kursie → dotyczy osób niepełnoletnich.

Uwaga! Kurs na każdą z kategorii można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wieku, który uprawnia do podejścia do egzaminu.

Ile kosztuje prawo jazdy C, C1, C+E, C1+E?

Ile kosztuje prawo jazdy C, C1, C+E, C1+E?

Cena kursu

Ceny kursów na prawo jazdy na samochody ciężarowe różnią się ze względu na konkretną kategorię. Średnie ceny w miejscowości Warszawa Białołęka wahają się w okolicach:

 • dla kategorii C - 3000 - 4000 zł,
 • dla kategorii C1 - 1800 - 2600 zł,
 • dla kategorii C+E - 3000 - 4000 zł,
 • dla kategorii C1+E - 2000 - 2500 zł.

Ceny są ustalane indywidualnie przez ośrodki szkolenia kierowców w miejscowości Warszawa Białołęka.

Koszt egzaminu

Podobnie jak w przypadku kursu, cena egzaminu zależy od kategorii prawa jazdy.

Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
C 30 zł 200 zł
C1 30 zł 170 zł
C+E - 245 zł
C1+E - 245 zł

Prawo jazdy C, C1, C+E, C1+E krok po kroku

Prawo jazdy C, C1, C+E, C1+E krok po kroku

Aby zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi, przyszły kierowca musi uporać się z kilkoma formalnościami. 

1. Wybór szkoły jazdy

Na samym początku potencjalny kursant musi wybrać jedną spośród wielu szkół jazdy, które oferują interesujący go kurs. Czym warto kierować się przy wyborze ośrodka szkolenia kierowców? Przede wszystkim ceną kursu, wyposażeniem ośrodka i placem manewrowym z odpowiednim oświetleniem oraz recenzjami kursantów. Warto także zwrócić uwagę na współczynnik “zdawalności” ośrodka - chodzi o liczbę osób, które po kursie zdały egzamin państwowy.

2. Badania na prawo jazdy

Jeszcze przed rozpoczęciem kursu w wybranej przez siebie szkole jazdy, kursant musi przejść badania lekarskie kierowcy. Na podstawie ich wyników lekarz wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. W przypadku rozpoczynania kursu na kategorię C, C1, C+E oraz C1+E kursant musi odbyć także wizytę w odpowiedniej poradni, która wykonuje badania psychologiczne kierowców. Tam otrzyma orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

3. Wyrobienie numeru PKK

Po wybraniu szkoły jazdy i badaniach przyszły kierowca ciężarowy musi udać się do Wydziału Komunikacji w miejscowości Warszawa Białołęka i wyrobić numer PKK. W tym celu musi dostarczyć do urzędu:

4. Rozpoczęcie kursu

Dopiero po uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę, kursant może rozpocząć właściwe szkolenie w szkole jazdy. Kurs składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej, a jego długość zależy od ustaleń ośrodka szkolenia kierowców. Standardowo:

 • dla kategorii C kurs nauki jazdy trwa 50 godzin, w tym:
  • 20 godzin zajęć teoretycznych, 
  • 30 godzin jazdy praktycznej (20 godzin dla posiadaczy kat. D),
 • dla kategorii C1 kurs nauki jazdy trwa 40 godzin, w tym:
  • 20 godzin zajęć teoretycznych, 
  • 20 godzin jazdy praktycznej,
 • dla kategorii C+E  kurs nauki jazdy trwa 25 godzin, w tym: 
  • 25 godzin jazdy praktycznej → kursant jest zwolniony z części teoretycznej; warunkiem rozpoczęcia kursu na C+E jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy C
 • dla kategorii C1+E  kurs nauki jazdy trwa 20 godzin, w tym: 
  • 20 godzin jazdy praktycznej → kursant jest zwolniony z części teoretycznej; warunkiem rozpoczęcia kursu na C1+E jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy C1.

Uwaga! Kursanci, którzy nie mogą uczęszczać na wykłady teoretyczne, mogą uczyć się samodzielnie w domu. Przed rozpoczęciem jazd w szkole jazdy muszą obowiązkowo zdać państwowy egzamin teoretyczny.

Egzamin państwowy na kategorię C, C1, C+E, C1+E

5. Egzamin państwowy na kategorię C, C1, C+E, C1+E

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego organizowanego przez szkołę jazdy, kierowca może zapisać się na egzamin teoretyczny (o ile kurs przewidywał część teoretyczną szkolenia), a później na potocznie zwaną “praktykę”.

Egzamin teoretyczny na kat. C, C1

Część teoretyczna składa się z 32 pytań, na których rozwiązanie kursant ma 25 minut. Maksymalnie można zdobyć 74 punkty. Zdanie tej części egzaminu uprawnia do podejścia do etapu praktycznego - nie dotyczy to kat. C+E i C1+E, gdzie podejście do egzaminu teoretycznego nie jest wymagane.

Egzamin praktyczny na C, C1, C+E, C1+E

Egzamin praktyczny na wszystkie 4 kategorie wygląda bardzo podobnie i składa się z następujących etapów:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy.
 2. Przymocowanie przyczepy/naczepy.
 3. Jazda po łuku, ruszanie, parkowanie, ruszanie na wzniesieniu na placu manewrowym
 4. Jazda w ruchu drogowym.

Cały egzamin trwa około 45 minut.

6. Odbiór dokumentu

Gdy kursant pozytywnie zda egzamin praktyczny, może udać się do Wydziału Komunikacji w miejscowości Warszawa Białołęka i okazać dowód uiszczenia opłaty za dokument prawa jazdy. Od tego momentu wystarczy czekać na wydanie uprawnień.

Ile czeka się na prawo jazdy C, C1, C+E lub C1+E?

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy C, C1, C+E lub C1+E?

Uprawnienia będą gotowe:

 • do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty,
 • do 30 dni - jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności do wyjaśnienia,
 • do 2 miesięcy - jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy C, C1, C+E, C1+E jest gotowe do odbioru?

Po potwierdzeniu dokonania opłaty w wydziale komunikacji kierowca będzie mógł sprawdzić online, czy jego dokument jest już gotowy. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę info-car.pl i podać PESEL bądź datę urodzenia, PKK oraz imię i nazwisko. 

Ile jest ważne prawo jazdy C, C1, C+E, C1+E?

Obecnie najdłuższy okres ważności prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E to 5 lat. Może on zostać skrócony, jeżeli podczas badania lekarz wykryje problemy ze zdrowiem i wystawi uprawnienie do kierowania pojazdami na krótszy okres (np. z powodu postępującej wady wzroku - na 3 lata). 

Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu ważności

Kiedy termin ważności dokumentu będzie zbliżał się ku końcowi, należy podjąć odpowiednie kroki, aby utrzymać uprawnienia w mocy. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić badania lekarskie i psychologiczne, a następnie zgromadzić niezbędne dokumenty (wniosek o wydanie prawa jazdy kat. C, C1, C+E lub C1+E, zdjęcie, orzeczenia lekarskie, dowód opłaty 100,50 zł za dokument) i przedłożyć je w odpowiednim wydziale komunikacji. Nie zdaje się ponownie egzaminu.


Gdzie załatwić sprawę prawo jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E w miejscowości Warszawa Białołęka?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Białołęka Modlińska 197
03-122 Warszawa Białołęka

Otwarte do 16:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 51 03 302, 22 51 03 301 

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument