Profil Kierowcy Zawodowego PKZ Dukla 2024

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 28 lutego 2024 6 min. czytania

Profil Kierowcy Zawodowego Dukla

Profil Kierowcy Zawodowego to odpowiednik Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) dla osób, które chcą pracować jako zawodowy kierowca, w przewozie ludzi lub transporcie towarów. Kiedy dokładnie należy ubiegać się o ten dokument? Ile kosztuje jego wyrobienie? Jakie dokumenty należy dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejscowości Dukla? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Profil Kierowcy Zawodowego — co to takiego? Do czego potrzebny jest PKZ?

PKZ, czyli Profil Kierowcy Zawodowego to elektroniczny i indywidualny numer każdego kierowcy zawodowego. Zawiera on dane personalne kierowcy, informacje o przebytych badaniach lekarskich i psychologicznych, a także informacje o zdobytych dotychczas kwalifikacjach kierowcy zawodowego. Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany.

Kierowca, który nie mieszka w Polsce, ale wykonuje przewóz lub planuje wykonywać przewóz na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Polski, to musi złożyć wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK).

Od kwietnia 2022 roku dokument PKZ jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na kwalifikacje kierowcy zawodowego w Dukli oraz późniejszego podejścia do egzaminu.

Aby zawodowo zajmować się transportem drogowym, należy posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Dukli?

Kto powinien złożyć wniosek o PKZ?

Kto powinien złożyć wniosek o wyrobienie profilu PKZ kierowcy?

O dokument może ubiegać się kierowca, który planuje rozpocząć:

 • kurs kwalifikacji wstępnej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej,
 • szkolenie okresowe.

Kierowca, który chce zajmować się przewozem osób, np. taksówkarz lub kierowca Ubera czy Bolta, nie musi wyrabiać PKZ.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wyrobienie Profilu Kierowcy Zawodowego Dukla. Jak uzyskać profil kierowcy?

Aby wyrobić PKZ, należy dostarczyć do urzędu:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy → jak wyrobić prawo jazdy w Dukli?,
 • kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji wstępnej lubi wstępnej przyspieszonej w przypadku ubiegania się o wydanie PKZ, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub uzupełniającej przyspieszonej → kierowca nie musi składać dokumentu, jeżeli znajduje się on w jego aktach w urzędzie,
 • kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej lub wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego → nie dotyczy kierowców, którzy posiadają wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E → sprawdź, jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii D, D1, D1+E, D+E w Dukli lub C1, C1+E, C+E w Dukli,
 • kopię karty kwalifikacji kierowcy (sprawdź: Karta Kwalifikacji Kierowcy w Dukli) albo prawa jazdy ze wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w przypadku gdy PKZ jest potrzebny do:
  • uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli kierowca nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
  • ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli kierowca nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 roku;
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm → jak powinno wyglądać zdjęcie?,
 • kopię posiadanego prawa jazdy + oryginał do wglądu
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport → jak wyrobić dowód osobisty w Dukli lub paszport w Dukli?

Kiedy złożyć dokumenty?

Kierowca powinien wnioskować o PKZ przed zamiarem rozpoczęcia kursu na kwalifikację zawodową kierowcy

Gdzie złożyć dokumenty w Dukli?

O Profil Kierowcy Zawodowego można starać się na 3 sposoby:

Ile kosztuje Profil Kierowcy Zawodowego?

Ile kosztuje wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego?

Samo wyrobienie dokumentu jest bezpłatne. Opłatę w kwocie 100 zł uiszcza się jednak za wydanie prawa jazdy ze wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji lub szkolenia okresowego.

Ile czeka się na wydanie PKZ?

Wyrobienie dokumentu nie zajmuje więcej niż 2 dni robocze

Czy można się odwołać od decyzji Wydziału Komunikacji w Dukli?

Dla tej sprawy nie przewidziano trybu odwoławczego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę PKZ - Profil Kierowcy Zawodowego w Dukli?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w Dukli. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,7 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie prawa jazdy krajowego [PDF]

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument

Lubi wciąż być na bieżąco, a jej obecna praca wymaga pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami wielu instytucji, przez co nie przeoczy żadnej zmiany ani nowości w przepisach. Stara się wyjaśniać, jak człowiek człowiekowi, w jaki sposób najłatwiej załatwić daną sprawę urzędową. Jej misją jest udzielanie prostych wskazówek - zdaje sobie sprawę, że treści przepisane wprost z Dziennika Ustaw zazwyczaj nie są zrozumiałe dla zwykłego, szarego człowieka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji