Świadczenie 300 złotych dla Ukraińca Dukla - wniosek PDF wzór 2024

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 27 grudnia 2023 4 min. czytania

Świadczenie 300 złotych dla Ukraińca

Obywatele Ukrainy, którzy z powodu wojny przebywają w Polsce i spełniają kilka dodatkowych warunków, mogą się starać o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych. Jakie kryteria należy spełniać? Kto i na jakich warunkach może otrzymać świadczenie? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto może otrzymać świadczenie?

Z 300 złotych “na start” może skorzystać: 

 • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywatel Ukrainy, który posiada Kartę Polaka i przybył do Polski z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych,
 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci obywateli Ukrainy.

Dodatkowo obywatel Ukrainy starający się o przyznanie świadczenia, musi spełniać następujące wymagania: 

 • przebywa w Polsce legalnie, po przybyciu po 24 lutego 2022 roku,
 • posiada numer PESEL sprawdź, jak zdobyć numer PESEL dla Ukraińca.

Świadczenie jest wypłacane dla osób nowych przybywających z Ukrainy, które spełniają warunki jego otrzymania i dotychczas nie korzystały z tej formy wsparcia. 

Ile wynosi świadczenie dla Ukraińca?

Ile wynosi świadczenie?

Jednorazowe świadczenie wynosi 300 złotych na osobę

Na co można przeznaczyć jednorazowe świadczenie?

Według specustawy, która reguluje przyznawanie świadczenia, pomoc finansowa w wysokości 300 złotych ma zostać przeznaczona na utrzymanie. W ramach świadczenia można zatem zakupić:

 • żywność,
 • odzież,
 • obuwie,
 • środki higieny osobistej,

oraz uiścić opłaty mieszkaniowe.

Obywatele Ukrainy, którzy otrzymają świadczenie, nie muszą w żaden sposób dokumentować swoich wydatków. Nie mają obowiązku przechowywania paragonów ani faktur.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o jednorazowe świadczenie dla Ukraińca

Dokumenty do przyznania świadczenia

Wymagane dokumenty

Aby starać się o przyznanie świadczenia, należy przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy - dostępny bezpośrednio w miejscu składania dokumentów,
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy np. paszport - do wglądu jak wyrobić paszport w Dukli?,
 • potwierdzenie nadania numeru PESEL, wydane przez urząd w Dukli.

Jakie informacje zawiera wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy?

Specustawa regulująca pomoc obywatelom Ukrainy dokładnie określa, jakie informacje powinien zawierać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia. Należą do nich:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile obywatel Ukrainy je posiada;
 • numer PESEL.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba starająca się o świadczenie lub w przypadku osób niepełnoletnich -  jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek w Dukli?

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek do instytucji wyznaczonej przez miejscowość Dukla.

Ile czeka się na wypłatę świadczenia w Dukli?

Nie wyznaczono konkretnego terminu wypłaty świadczenia. 

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę 300 złotych dla Ukraińca w Dukli?

Aby załatwić sprawę 300 złotych dla Ukraińca w Dukli, należy skontaktować się z instytucją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Kościuszki 9 w Dukli.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli

adres: ul. Kościuszki 9, 38-450 Dukla

tel. +48134339733  

strona www e-mail

Instytucja online

Lubi wciąż być na bieżąco, a jej obecna praca wymaga pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami wielu instytucji, przez co nie przeoczy żadnej zmiany ani nowości w przepisach. Stara się wyjaśniać, jak człowiek człowiekowi, w jaki sposób najłatwiej załatwić daną sprawę urzędową. Jej misją jest udzielanie prostych wskazówek - zdaje sobie sprawę, że treści przepisane wprost z Dziennika Ustaw zazwyczaj nie są zrozumiałe dla zwykłego, szarego człowieka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji