Wpis do księgi wieczystej – co powinieneś wiedzieć?

12 maja 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Będąc właścicielem nieruchomości, należy mieć na uwadze, że konieczne jest wypełnienie kilku formalności – płacenie podatków, samo dbanie o nieruchomość oraz wpis do księgi wieczystej. W tym artykule skupimy się właśnie na tym ostatnim elemencie; o tym, czym są księgi wieczyste i dlaczego warto dokonać wpisu przeczytacie poniżej.

Wpis do księgi wieczystej – co powinieneś wiedzieć?
Wpis do księgi wieczystej – co powinieneś wiedzieć?

Księgi wieczyste – co to takiego?

Ten rejestr o wyniośle brzmiącej nazwie określa stan prawny danej nieruchomości. Jest publiczny, więc właściwie każdy ma do niego dostęp. Księgi wieczyste są prowadzone w sądach rejonowych, w dziale wieczystoksięgowym. Warto pamiętać, że księgi wieczyste zakłada się dla każdego rodzaju nieruchomości - zarówno budynkowych, lokalowych, jak i gruntowych. Wielu posiadaczy nieruchomości zadaje sobie pytanie – czy wpis do księgi wieczystej jest obowiązkowy? Śpieszymy z odpowiedzią – nie jest, chociaż zdarzają się sytuacje, w których jego dokonanie jest konieczne. Wpisu w księdze wieczystej musimy dokonać przy podziale nieruchomości lub jej nabyciu, nabyciu spadku, ustanowieniu hipoteki bądź służebności lub przy uaktualnianiu informacji w księdze. Mimo braku obowiązku, warto wpisać swoją nieruchomość do księgi wieczystej, gdyż prawo w niej ujawnione ma pierwszeństwo przed innymi prawami, które nie zostały w niej zapisane. 

Jak dokonać wpisu?

Pierwszym krokiem do dokonania wpisu w księdze wieczystej jest złożenie stosownego wniosku. Możemy zrobić to w sądzie rejonowym lub u notariusza, który również może dokonać wpisu. Jeżeli wniosek trafi do sądu, będzie on rozpatrywany przez sąd wieczystoksięgowy, składający się z jednego sędziego lub referendarza sądowego. Podczas postępowania nieprocesowego nastąpi weryfikacja dostarczonych przez nas dokumentów. Co należy przygotować? Najlepiej wszystkie dokumenty, które potwierdzają stan prawny naszej nieruchomości. Mogą to być orzeczenia sądu, akty notarialne, decyzje administracyjne oraz oświadczenie woli właściciela. 

Jak wiele czynności urzędowych, wpis do księgi wieczystej wiąże się z uiszczeniem pewnych opłat. Ich wysokość różni się w zależności od zmian, których chcemy dokonać w księdze. Najczęściej kwota ta nie przekracza 200 złotych. Dokładny wykaz opłat zilustrowaliśmy w formie tabeli w przygotowanej przez nas instrukcji. Gdzie należy się zgłosić, aby dokonać opłat? Wszystko możemy załatwić w kasie sądu, do którego złożyliśmy wniosek. 

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Aby uniknąć wielu wizyt w sądzie związanych z brakami lub błędami w złożonym wniosku, warto wiedzieć, jak poprawnie go wypełnić. Wszystkie pola wypisujemy drukowanymi literami. Należy zwracać szczególną uwagę na poprawność wpisywanych informacji, gdyż nie wolno dokonywać żadnych skreśleń ani poprawek.

Jeżeli wkradnie się błąd, będziemy zmuszeni wypisać wniosek od początku, na nowym arkuszu. Wypełniamy tylko i wyłącznie pola jasne – wszystkie niewypełnione należy przekreślić. 

Poprawne wypełnienie wniosku jest niezwykle ważne, gdyż czas jego rozpatrywania jest na tyle długi, iż nie warto jeszcze bardziej go wydłużać. Proces weryfikacji dostarczonych dokumentów może trwać od 3 do aż 9 miesięcy! Nie warto więc zwlekać ze złożeniem wniosku, ponieważ w skrajnych przypadkach cała procedura może wydłużyć się nawet do roku. Rodzi się zatem pytanie – czy istnieje sposób na przyspieszenie rozpatrzenia wniosku? Owszem, jest taka możliwość, jednak należy w tej sprawie złożyć osobny wniosek do tego samego sądu, który weryfikuje dokumenty dotyczące wpisu do księgi wieczystej. Niestety, na wpis w trybie przyspieszonym nie może liczyć każda osoba składająca wniosek – pośpiech musi zostać czymś uzasadniony. Najczęściej wykorzystywanym w tej sprawie argumentem jest trudna sytuacja materialna. Największe szanse na rozpatrzenie wniosku w trybie przyspieszonym mają sprawy dotyczące wykreślenia hipoteki oraz ujawnienia budynku w księdze wieczystej. 

Odrzucenie a oddalenie wniosku

Bywa, iż wniosek z pewnych powodów zostaje odrzucony. Wówczas należy zlikwidować powód, który był przyczyną jego odrzucenia i złożyć go ponownie. Sąd może również oddalić wniosek – jaka jest różnica? Przy oddaleniu nie ma konieczności ponownego składania dokumentów, gdyż zostaną one rozpatrzone, jednak w późniejszym terminie. Oddalenie następuje zazwyczaj na skutek błędów merytorycznych w wypisanym wniosku. Ponowne rozpatrzenie nastąpi tuż po poprawieniu wskazanych błędów. 

Jesteś właścicielem nieruchomości i zastanawiasz się nad dokonaniem wpisu do księgi wieczystej? Pomocna może okazać się przygotowana przez nas instrukcja, w której dokładnie opisujemy, czym są księgi wieczyste, kiedy wpis jest obowiązkowy oraz streszczamy całą procedurę rozpatrywania dokumentów. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!  


Powiązana sprawa