Wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów, czyli obowiązek każdego producenta

13 maja 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Produkcja wiąże się z wieloma obowiązkami – jednym z nich jest dokonanie wpisu do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów. Dzięki niemu producenci mogą korzystać z dotacji z Unii Europejskiej, administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podpowiadamy, kto ma obowiązek dokonania wpisu i jak to zrobić. 

Wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów, czyli obowiązek każdego producenta
Wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów, czyli obowiązek każdego producenta

Krajowy System Ewidencji Producentów

Krajowy System Ewidencji Producentów to specjalny rejestr, w którym widnieją wszyscy producenci, którzy złożyli wniosek o dokonanie wpisu. Możemy zapoznać się z takimi danymi jak imię, nazwisko i nazwa producenta, jego miejsce zamieszkania, adres siedziby, numer PESEL, REGON i NIP, numer rachunku bankowego, kategorie wytwarzanych produktów oraz nadany przy wpisie numer identyfikacyjny. Krajowy System Ewidencji Producentów jest zatem skarbnicą wiedzy na temat producentów i ich wyrobów. 

Kto powinien starać się o wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów? Według polskiego prawa wpisu muszą dokonać producenci rolni, posiadacze zwierząt, organizacje producentów, podmioty prowadzące zakład utylizacyjny, potencjalni beneficjenci w ramach dotacji z Unii Europejskiej oraz beneficjenci programów rybackich. 

Szczegóły składania wniosku

Wniosek o wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów można złożyć aż na cztery sposoby – osobiście, na ręce kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, listownie, faksem bądź przez Internet, przy pomocy platformy ePUAP. Nie wszyscy będą mogli skorzystać z opcji złożenia dokumentów online; można to zrobić jedynie wówczas, gdy nie jest na nich wymagany podpis osoby trzeciej, na przykład współmałżonka. Kiedy należy złożyć wniosek? Ostateczny termin różni się w zależności od charakteru wykonywanych czynności. W większości przypadków dokumenty należy złożyć nie później niż w dniu składania wniosku o przyznanie płatności w ramach dotacji z Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty, czas oczekiwania

Rzecz jasna, aby dokonać wpisu do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów, należy dostarczyć kilka dodatkowych dokumentów, prócz poprawnie wypisanego wniosku. Każdy z podmiotów musi dostarczyć inny komplet formularzy – wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Organizacje producentów muszą złożyć formularz W-1-1/04, wspólnicy spółki cywilnej – W-1-2/04, zaś każdy podmiot musi przygotować dokument W-1-3/04 – klauzulę informacyjną. 

Ile trwa rozpatrywanie dostarczonych dokumentów? Zaskakująco krótko. Urzędnik ma obowiązek niezwłocznie zająć się weryfikacją złożonego wniosku, więc cały proces zazwyczaj trwa od 1 do maksymalnie kilku dni. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe – jeżeli urzędnik dopatrzy się niejasności w złożonych dokumentach, może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Wówczas rozpatrywanie wniosku może potrwać około miesiąca, a w skrajnych przypadkach – nawet dwa miesiące. 

Zgłaszaj każdą zmianę!

Już po wpisaniu się do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów, należy pamiętać o zgłaszaniu każdej zmiany danych zapisanych w ewidencji. Producent musi udać się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany. W celu zmiany danych należy ponownie wypisać wniosek o wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów, jednak tym razem zaznaczyć w formularzu opcję: zmiana danych. 

Jesteś producentem i dotychczas nie jesteś wpisany do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów? Zapoznaj się z przygotowaną przez nas instrukcją i zrób to jeszcze dziś! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!  


Powiązana sprawa