Program "Mój prąd"

19 czerwca 2020 | Aktualizacja: 19 stycznia 2023

Od  stycznia 2020 do końca roku (lub do wyczerpania alokacji środków) można składać wnioski zgłoszeniowe w drugim naborze do programu Mój prąd. Jego pierwsza edycja okazała się być „strzałem w dziesiątkę” i zakończyła się ogromnym sukcesem. Dofinansowano ponad 27 000 instalacji fotowoltaicznych. Kto może wziąć udział w obecnym naborze i co można uzyskać?

Program
Program "Mój prąd"

Wsparcie dla energetyki prosumenckiej

Mój prąd to rządowy program stworzony po to, aby wesprzeć rozwój energetyki prosumenckiej, w szczególności segment instalacji fotowoltaicznych, które pozyskują energię słoneczną z pomocą paneli fotowoltaicznych, montowanych na dachach budynków. To dodatkowa motywacja dla osób fizycznych, które chcą posiadać instalacje o małej mocy, pracujące przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb własnego gospodarstwa, a nadwyżki wyprodukowanej energii odsprzedawać.  Dzięki programowi być może uda się skutecznie zwiększyć produkcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Ma to pomóc zrealizować krajowe zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej.

Bezzwrotna pomoc finansowa

W ramach programu mój prąd można otrzymać dotację w formie bezzwrotnej pomocy finansowej, na  pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Program zakłada montaż instalacji o mocy od 2 do 10 kWp i dotyczy wyłącznie nowych instalacji. Z dotacji nie mogą skorzystać osoby zwiększające moc na zamontowanej już instalacji.

Wniosek o dofinansowanie w programie „Mój prąd”

Wniosek mój prąd można składać od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r., jednak obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, do osiągnięcia limitu  1 mld zł. Oznacza to, że z programu może skorzystać ok. 200 tys. wnioskujących. Co istotne, wniosek należy złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji.

Wniosek najwygodniej złożyć elektronicznie poprzez stronę gov.pl lub w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Składając wniosek należy również przedstawić stosowną dokumentację: kopię faktury za dostawę i montaż instalacji z adnotacją „zgłoszono do Programu priorytetowego Mój prąd”, dowód zapłaty faktury, zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (jeśli taka sytuacja wystąpiła.) 


Powiązana sprawa