Jakie świadczenia pieniężne przysługują rodzicom dzieci w wieku szkolnym?

23 sierpnia 2023 | Artykuł sponsorowany

Wychowanie dziecka w wieku szkolnym oznacza wiele wydatków. Z tego powodu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umożliwia obecnie rodzicom skorzystanie z wielu świadczeń pieniężnych, których celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków życia i możliwości rozwoju. Sprawdź, z jakich zasiłków i dodatków mogą skorzystać rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.

Jakie świadczenia pieniężne przysługują rodzicom dzieci w wieku szkolnym?
Jakie świadczenia pieniężne przysługują rodzicom dzieci w wieku szkolnym?

500 Plus na dziecko

Program 500 Plus to wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci do 18. roku życia. Zasiłek w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie ma na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin oraz zwiększenie wsparcia dla dzieci, zwłaszcza tych najmniej zamożnych. Aby otrzymać pieniądze, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. Pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

Program Dobry Start (300 plus)

Program Dobry Start, zwany również 300 plus, to jednorazowe wsparcie finansowe dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wniosek o świadczenie można złożyć raz w roku poprzez bankowość internetową, serwis Empatia lub PUE ZUS. Program ma na celu ułatwienie rodzicom pokrycia kosztów związanych z nauką dziecka. Rodzice dzieci w wieku szkolnym bez względu na dochody mogą otrzymać 300 złotych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych czy też opłacenie zajęć pozalekcyjnych. Wiele ciekawych i przydatnych artykułów szkolnych zawiera nowa gazetka Biedronki. Dzięki atrakcyjnym promocjom beneficjenci programu mogą kupić zeszyty, piórniki czy też plecaki w korzystnej cenie. W ten sposób możliwe jest zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy, które można przeznaczyć np. na dodatkowe zajęcia sportowe lub językowe.

Karta Dużej Rodziny

Choć Karta Dużej Rodziny nie jest bezpośrednim świadczeniem pieniężnym, to warto dowiedzieć się o niej nieco więcej. Posiadanie takiego dokumentu uprawnia bowiem do wielu zniżek i ulg, które mogą być wykorzystane przez członków rodziny. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć niezależnie od wysokości dochodów w gminie lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Emp@tia.

Karta jest dostępna dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, a na jej podstawie można korzystać ze zniżek m.in. w wybranych sklepach, placówkach kulturalnych, kinach i teatrach. Polskie rodziny wspierają tak znane firmy jak np. Lidl, CCC, Helios, LOT czy też Przewozy Regionalne. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na darmowy wstęp do parków narodowych, zniżki w opłatach paszportowych i rabaty na niektórych stacjach paliw.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia lub do 21 roku życia, jeśli kontynuowana jest nauka. To świadczenie stanowi wsparcie dla rodzin o niskich dochodach i ma za zadanie pomóc w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Jego wysokość zależy od wieku dziecka. W przypadku rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością obowiązują podwyższone kryteria wiekowe i dochodowe. Aby otrzymać zasiłek rodzinny, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta, przez rządowy portal Emp@tia lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Beneficjenci zasiłku rodzinnego mogą jednocześnie ubiegać się o różnego rodzaju dodatki. Należy jednak spełnić określone warunki, które różnią się w zależności od świadczenia. Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym mogą dodatkowo złożyć wniosek o:

  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wnioski o wybrane dodatki do zasiłku rodzinnego można złożyć osobiście, elektronicznie lub listownie. W przypadku zgłoszenia online należy skorzystać z Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub Profilu Zaufanego. Natomiast w pozostałych przypadkach wnioski przyjmują placówki typu MOPS, GOPS lub ośrodki pomocy społecznej.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko

Państwo stara się wspierać finansowo rodziców, którzy są zmuszeni tymczasowo przerwać pracę ze względu na konieczność opieki nad chorym dzieckiem. W tym celu stworzono zasiłek opiekuńczy na dziecko. Świadczenie to przysługuje osobom, które nie mogą pracować ze względu na chorobę dziecka i jednocześnie mają ubezpieczenie chorobowe. Należy jednak pamiętać, że z zasiłku może skorzystać tylko jeden z rodziców. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie ZUS. Możliwe jest też ubieganie się o zasiłek drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.