Wystartowała Tarcza 5.0, zwana również branżową lub turystyczną!

20 października 2020 | Aktualizacja: 21 października 2020

Od 15 października przedsiębiorcy z branży estradowej, turystycznej oraz wystawienniczej mogą ubiegać się o wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. Tarczy 5.0. Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek, aby skorzystać z zapomogi? 

Wystartowała Tarcza 5.0, zwana również branżową lub turystyczną!
Wystartowała Tarcza 5.0, zwana również branżową lub turystyczną!

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Cytując słowa jednego z regionalnych rzeczników prasowych ZUS, Krzysztofa Cieszyńskiego, wnioski mogą składać przedsiębiorcy o przeważającej działalności w sektorze turystycznym, hotelarskim, organizacji i obsługi targów, konferencji lub wystaw. Mogą oni liczyć na wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania niezależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień tego roku

Ponadto osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni, przewodnicy turystyczni lub piloci wycieczek uzyskały prawo do świadczenia postojowego. W przypadku tych pierwszych warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. Ponadto muszą oni odnotować przestój w prowadzeniu działalności z powodu koronawirusa. Działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek musi być prowadzona sezonowo i w 2019 r. być wykonywana przez nie dłużej niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się również przewodnicy i piloci, którzy zawiesili działalność gospodarczą po 31 sierpnia 2019 roku.

Jakie warunki należy spełniać? 

Jedyny konieczny warunek, jaki musi spełniać starający się o wsparcie przedsiębiorca, jest bycie płatnikiem składek przed 30 czerwca 2020 r. Należy wykazać 75-procentowy spadek przychodów w porównaniu do tego samego miesiąca kalendarzowego w 2019 roku. Odpowiednie dokumenty rozliczeniowe za miesiące objęte wnioskiem o wsparcie muszą zostać złożone najpóźniej do 31 października 2020 r. 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca opłacił już składki, ale spełnia wszystkie warunki, aby zostać z nich zwolnionym, może wystąpić o ich zwrot. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek RDZ-B do końca listopada 2020 r.

Wysokość świadczenia

Dla wszystkich wymienionych wyżej grup świadczenie wynosi 2080 zł i można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek o nazwie RSP-DB najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Aby uzyskać postojowe po raz kolejny trzeba złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że sytuacja materialna wykazana wcześniej nie poprawiła się.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Ostatecznym terminem złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS dla branży turystycznej jest 30 listopada. To jednak nie wszystko - aby uzyskać zwolnienie przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do dnia 31 października. Wniosek należy złożyć za pomocą platformy usług elektronicznych PUE ZUS

3 wnioski, 3 oferty pomocy

Przedsiębiorca ma do dyspozycji trzy nowe rodzaje wniosków o pomoc z Tarczy antykryzysowej 5.0:

  • RDZ-B  – jest to wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec – wrzesień 2020 roku,
  • RSP-DB  – za pośrednictwem którego można wnioskować o wypłatę świadczenia postojowego, czy
  • RSP-DD – służącego wnioskowaniu o dodatkowe świadczenie postojowe.

Wnioski są udostępnione przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie ma możliwości złożenia wniosku w formie tradycyjnej, w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.