Wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe już dostępne!

19 stycznia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 3 min. czytania

Osoby pracujące na umowach agencyjnych, umowach zlecenie czy umowy o dzieło mogą skorzystać z jednorazowego świadczenia postojowego. Wnioski można składać od 15 stycznia przez platformę PUE ZUS.

Wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe już dostępne!
Wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe już dostępne!

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Już od 15 stycznia można składać wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Uprawnione są do tego osoby wykonujące umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło, zlecenie bądź agencyjne. Warunki, które należy spełnić zostały szczegółowo opisane w Tarczy Antykryzysowej 6.0. Poniżej przytaczamy kilka z nich.

Do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego jest uprawniona osoba, która:

  • uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0, m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak złożyć wniosek? 

Dokumenty i poprawnie wypisany wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wniosek najpóźniej można złożyć w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS i wybrać wniosek o oznaczeniach RSP-CD6, czyli wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. 

Szczegóły świadczenia

Jak wspominaliśmy wyżej, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Przyznaje się je w wysokości 2080 złotych. Istnieje jednak wyjątek – jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składano wniosek, wynosi do 1299,99 złotych, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. ZUS podkreśla również, że jest szansa na odwołanie się od decyzji w sprawie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Odwołanie należy złożyć na piśmie w ZUS-ie, który przekaże je do sądu. Wnioskujący ma na to miesiąc od dnia otrzymania decyzji.