Trzynastka dla emerytów - dodatkowe emerytury już od kwietnia?

30 marca 2020 | Aktualizacja: 7 października 2021 | 2 min. czytania

Już od kwietnia rozpocznie się wypłata 13-tek. 9,8 mln emerytów, rencistów i osób pobierających inne świadczenia z ZUS bądź KRUS otrzyma tzw. trzynastą emeryturę. Ile wyniesie? Kto dokładnie może ją otrzymać? Dowiedz się więcej!

Trzynasta emerytura – wysokość i termin wypłaty

Trzynastka dla emerytów to dodatkowe świadczenie, które pierwszy raz wypłacane było w maju 2019. W tym roku dodatkowe pieniądze do emerytów i rencistów mają trafić już w kwietniu. Trzynasta emerytura wyniesie 1200 zł brutto, co daje 981 zł netto, w przypadku osób, które przez cały rok mają stosowaną jedną ulgę podatkową. Wyjątkowym przypadkiem są osoby pobierające rentę rodzinną – jeśli jest ona dzielona między kilka uprawnionych osób, również dodatkowa, 13. emerytura zostanie między nie podzielona.

Kiedy wypłacona zostanie 13. emerytura? Trafi ona do emerytów i rencistów wraz z kwietniowymi świadczeniami. Standardowo, pieniądze płacone będą przez ZUS w transzach – a więc trzynastki przelewane będą 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

trzynastka-dla-emerytow-od-kwietnia-aktualnosci-jakiwniosek-pl.jpg
Trzynastka dla emerytów - dodatkowe emerytury już od kwietnia?

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Trzynasta emerytura to termin trochę mylący, gdyż to świadczenie otrzymują nie tylko emeryci. Skorzystają z niego:

  • emeryci ZUS, KRUS oraz systemów mundurowych,
  • renciści ZUS, KRUS i systemów mundurowych,
  • osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne, emerytury pomostowe, emerytury matczyne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Dodatkowa emerytura przysługuje wyłącznie osobom, które 31 marca 2020 mają prawo do wymienionych wyżej świadczeń. Ponadto, trzynastka wypłacana jest ze świadczeniem kwietniowym – więc by ją otrzymać, trzeba też być uprawnionym i otrzymywać to świadczenie w tym miesiącu.

Trzynasta emerytura nie dla wszystkich

Nie każdy emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę. Jak już wspomniano, by dostać dodatkowe pieniądze, trzeba być uprawnionym do otrzymywania świadczeń na dzień 31 marca. Trzynastki nie otrzymają również osoby, których świadczenie tego dnia będzie zawieszone – dotyczy to m.in.:

  • osób, które dorabiają do emerytury czy renty i przekroczyły limit zarobków, przez co ich świadczenie jest zawieszone,
  • osób, które złożyły wniosek o emeryturę, jednak na dzień 31 marca nadal pracują u tego samego pracodawcy, bez rozwiązania umowy.
  • 13. emerytura nie zostanie również wypłacona rodzinie osoby, która w ostatni dzień marca miała prawo do świadczenia, lecz zmarła przed jego wypłaceniem.