Staraj się o dofinansowanie 1500 złotych na zakup komputera dla dzieci!

21 grudnia 2020 | 3 min. czytania

Ministerstwo Rolnictwa po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w stronę rolników. Każda rodzina z dziećmi, spełniająca kilka warunków, będzie mogła się starać o dofinansowanie w wysokości 1500 złotych na zakup komputera i potrzebnych akcesoriów. Rolnicy mogą składać wnioski tylko do 30 grudnia, więc należy się spieszyć! 

Staraj się o dofinansowanie 1500 złotych na zakup komputera dla dzieci!
Staraj się o dofinansowanie 1500 złotych na zakup komputera dla dzieci!

Dofinansowanie na sprzęt

Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że dofinansowanie ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, gdyż obecnie posiadanie komputera jest niezbędnym elementem do kontynuowania nauki. 

-W edukacji wszystkie dzieci muszą mieć równe szanse. Eliminujemy wykluczenie tych z mniej zamożnych rolniczych rodzin. Zapraszam do składania wniosków o wsparcie – powiedział minister Grzegorz Puda.

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzina musi spełniać kilka warunków. Ze względu na fakt, że są one bardzo surowe, wiele rodzin niestety nie otrzyma stosownej pomocy. Należy zaznaczyć, że wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w okresie od 10 grudnia 2020 do 31 marca 2021

Warunki otrzymania świadczenia

Ministerstwo Rolnictwa wyznaczyło warunki, na podstawie których będzie przyznawane dofinansowanie. W rodzinie, której przysługuje świadczenie musi być co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, a jedno z rodziców prowadzi gospodarstwo rolne. Jest również próg dochodowy – łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 roku, podzielony na członków rodziny nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1200 złotych miesięcznie. Kolejnym kryterium jest posiadanie przez co najmniej jednego z rodziców numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. O dofinansowanie może się ubiegać rodzina, która nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera stacjonarnego bądź laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać tylko do 30 grudnia – należy się zatem spieszyć, gdyż czasu pozostało naprawdę niewiele. Należy go złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, apeluje się o przekazywanie wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłanie ich pocztą. Do wniosku należy dołączyć kilka ważnych dokumentów, takich jak kopie zeznań podatkowych i decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego za rok 2019 oraz kopię faktury za zakupiony sprzęt, jeżeli kupna dokonano przed złożeniem wniosku. W przypadku późniejszego dokonania zakupu, rodzic musi dostarczyć fakturę potwierdzającą jego dokonanie do 15 kwietnia 2021 roku do powiatowego biura Agencji, które wcześniej wydało decyzję o przyznaniu świadczenia. 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć dzwoniąc na infolinię Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numer 800 38 00 84 lub +48 22 595 06 11.