Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały rozdane

14 grudnia 2020

Zakończono przyznawanie wsparcia finansowego w ramach projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do władz samorządowych trafią środki, które mają pomóc im w dalszym rozwoju gmin, miast i powiatów. Które województwa otrzymały największe dotacje? 

Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały rozdane
Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały rozdane

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – dla kogo?

Fundusz ma przede wszystkim być wsparciem dla samorządów, które odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. Dodatkowe środki będą przepustką do realizowania kolejnych planów i inwestycji, bez konieczności zadłużania gminy lub zwalniania pracowników, celem oszczędzenia potrzebnej kwoty. Zastrzyk gotówki otrzymają również małe i średnie firmy, zajmujące się realizacją zadań inwestycyjnych dla samorządów. Przede wszystkim jednak, środki z funduszu mają służyć mieszkańcom – nowe inwestycje, które pojawią się za sprawą wsparcia finansowego, z pewnością poprawią ich jakość życia.

Fundusz w skali województwa 

Kwoty przyznane poszczególnym województwom znacznie się różnią, gdyż wiele dużych miast nie otrzymało dotacji. Wśród nich są m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź czy Opole. Do samorządów z województwa mazowieckiego trafi aż 1,1 miliardów złotych, do województwa podlaskiego 408 milionów, zaś do województwa świętokrzyskiego zaledwie 168 milionów. Na duże wsparcie może liczyć województwo śląskie, które na inwestycje będzie mogło przeznaczyć aż 1,2 miliarda złotych, a do województwa dolnośląskiego trafi 700 milionów złotych. Nierówne rozłożenie funduszy ma wynikać z prób usunięcia podziałów na Polskę „lepszą” i „gorszą”.

-Skończyliśmy z logiką Polski A, czy Polski B i C. Polska ma się rozwijać równomiernie – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Czym jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych? 

Fundusz został powołany, aby rozdysponować z niego wsparcie finansowe dla powiatów, gmin i miast, potrzebne m.in. w walce z COVID-19. Nie jest to jednak jedyny cel przyznawania dotacji – chodzi przede wszystkim o dofinansowanie różnych inwestycji, które mają poprawić komfort życia Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jednym z kryteriów przyznawania wsparcia była zamożność gmin i powiatów – na większe kwoty mogły liczyć biedniejsze miejsca w kraju. Łączna kwota, która trafi do samorządów to 12 miliardów złotych.