Rząd przygotował fundusz na pomoc kulturze. Kto otrzyma wsparcie?

17 listopada 2020

Ponad 2 tysiące podmiotów – wokalistów i instytucji kultury, takich jak teatry czy filharmonie – otrzyma wsparcie finansowe w ramach utworzonego przez rząd Funduszu Wsparcia Kultury. O pomocy dla polskiej kultury poinformowało ministerstwo kultury.

Rząd przygotował fundusz na pomoc kulturze. Kto otrzyma wsparcie?
Rząd przygotował fundusz na pomoc kulturze. Kto otrzyma wsparcie?

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie? 

Według rozporządzenia, „wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od dnia 12 marca do 31 grudnia 2020 roku.” Zatem na zastrzyk gotówki mogą liczyć m.in. teatry, filharmonie, wokaliści, fundacje teatralne oraz zespoły muzyczne. 

Na stronie resortu kultury pojawił się szczegółowy wykaz instytucji, które otrzymają wsparcie. Wynika z niego, że na finansową pomoc mogą liczyć m.in. Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatr Muzyczny Roma, Polska Filharmonia Bałtycka, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury oraz artyści: zespół Bayer Full, Igor Herbut, Łukasz Zagrobelny i inni. 

Z pełną listą beneficjentów świadczenia można zapoznać się tutaj. 

Wypłata świadczenia

Ministerstwo kultury poinformowało, że podmioty, które zostały uprawnione do pobrania wsparcia, otrzymają specjalnie wygenerowaną umowę poprzez platformę witkac.pl. Konieczne będzie wypełnienie części danych i dołączenie do wniosku dokumentu świadczącego o zarejestrowaniu instytucji bądź firmy. Po dokonaniu weryfikacji dokumentu przez odpowiedni instytut trzeba będzie podpisać umowę – będzie to można uczynić na kilka sposobów, np. za pomocą podpisu kwalifikowanego lub ręcznie. 

"Powołanie i uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury było bardzo wyczekiwane przez środowisko. Ze względów epidemicznych czas nie był naszym sprzymierzeńcem, działaliśmy pod jego dużą presją i wiedzieliśmy o tym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że cały proces - w tym proces legislacyjny - udało się przeprowadzić w tak szybkim tempie. Pozostał nam ostatni i zarazem najważniejszy krok: wypłata świadczeń" mówi Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Co decydowało o otrzymaniu wsparcia? 

Minister kultury, Piotr Gliński zapewnił, że o tym, kto otrzymał wsparcie decydowała utrata przychodów wskutek pandemii, a nie sympatie czy rodzaj sztuki, którą uprawia wnioskujący o pomoc finansową podmiot. 

"Wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa, które poprawnie złożyły wniosek i spełniły kryteria otrzymały wsparcie. Wysokość rekompensaty była obliczana na podstawie danych księgowych i statystycznych za rok 2019. Kluczowe kryteria dotyczyły: spadku przychodów instytucji/przedsiębiorcy 2020 vs. 2019, liczby zatrudnionych osób, liczby odwołanych imprez/wydarzeń artystycznych, wpływu dofinansowania na lokalną społeczność, udziału przychodów z muzyki tańca i teatru w ogólnych przychodach (w odniesieniu do przedsiębiorców), zadłużenia przedsiębiorców spowodowanego pandemią"czytamy w komunikacie wydanym przez Ministerstwo Kultury. 

Czym jest Fundusz Wsparcia Kultury?

Jak sama nazwa wskazuje, fundusz ten ma przede wszystkim stanowić wsparcie dla instytucji kulturalnych i artystów, którzy przez pandemię koronawirusa prowadzą ograniczoną działalność lub musieli ją całkowicie zawiesić. Budżet Funduszu Wsparcia Kultury wynosi 400 milionów złotych. Z komunikatu resortu kultury wynika, że o pomoc finansową w ramach utworzonego we wrześniu funduszu ubiegało się łącznie aż 2246 podmiotów – 2064 z nich prawidłowo wypełniło złożone wnioski. Środki z Funduszu Wsparcia Kultury zostaną wykorzystane między innymi na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie wielu miejsc pracy.