Premia za wiek od ZUS-u – specjalna oferta dla stulatków!

15 marca 2021

Każdy stulatek w Polsce może liczyć na dodatkowe świadczenie za osiągnięty wiek. Od 1 marca wymiar przyznawanego świadczenia wynosi około 4,5 tysiąca złotych. Jest ono przyznawane z urzędu, więc seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, aby otrzymać pieniądze. 

Premia za wiek od ZUS-u – specjalna oferta dla stulatków!
Premia za wiek od ZUS-u – specjalna oferta dla stulatków!

Świadczenie za wiek

Dodatek za wiek dla stulatków wypłacane jest z urzędu – oznacza to, że nie jest konieczne składanie jakichkolwiek wniosków w tej sprawie. Muszą to jednak uczynić osoby, które nie pobierają żadnego ze świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze są wypłacane co miesiąc, do końca życia, bez względu na to, czy senior otrzymuje emeryturę czy rentę. Odpowiedzialny za wypłatę świadczeń mogą być zarówno ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia, MSWiA oraz MON.

Komu przysługuje świadczenie za wiek?

Specjalne honorowe świadczenie za wiek przysługuje każdemu stulatkowi, począwszy od miesiąca, w którym kończy on rzeczone sto lat. Nie ma znaczenia, czy senior otrzymuje rentę czy emeryturę – świadczenie przysługuje każdemu stulatkowi, nawet takiemu, który nie przepracował ani jednego dnia w przeciągu całego swojego długiego życia. Osoby nie otrzymujące innych świadczeń muszą jednak złożyć wniosek, do którego koniecznie należy dołączyć jakikolwiek dokument, który potwierdzi datę urodzenia. Najbardziej odpowiednim dokumentem w tej sytuacji wydaje się akt urodzenia seniora.

Wysokość świadczenia

Jak wysokie jest świadczenie za wiek? Cóż, jego kwota zależy przede wszystkim od kwoty bazowej, która ulega waloryzacji z początkiem marca każdego roku. Szczegółowo to zagadnienie wyjaśniła Krystyna Michałek, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

-Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku, dlatego w każdym roku jest różna, ale raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. W tym roku każdemu, kto między 1 marcem 2021 roku a 28 lutym 2022 r. ukończy 100 lat, ZUS przyzna 4 512,41 zł brutto świadczenia honorowego. Rok wcześniej było to 4 294,67 zł brutto a dwa lata temu 4 003,88 zł bruttomówi rzeczniczka regionalna ZUS.

Stulatkowie mogą zatem w tym roku liczyć na wsparcie finansowe w wysokości około 4,5 tysiąca złotych.