Płacisz składki na związki zawodowe? Możesz liczyć na ulgę podatkową

19 grudnia 2022

Z nowym rokiem wchodzi możliwość odliczenia ulgi z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 lipca 2022 roku w ramach #NiskichPodatków roczny limit tej ulgi zwiększył się do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.

Płacisz składki na związki zawodowe? Możesz liczyć na ulgę podatkową
Płacisz składki na związki zawodowe? Możesz liczyć na ulgę podatkową

Od kiedy ulga podatkowa?

Od 1 stycznia 2023 roku podatnik może odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Kwota poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 500 zł. Pierwszego odliczenia za bieżący rok można dokonać już w przyszłorocznym rozliczeniu

Jak otrzymać ulgę?

W sytuacji, gdy pracodawca potrąca składki na rzecz związku zawodowego z wynagrodzenia pracownika, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy tylko informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Przed zmianami wymagane było również oświadczenie organizacji związkowej. 

Gdy jednak pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika, podatnik musi mieć dowód wpłaty takich składek na rzecz związków zawodowych.

Dowód wpłaty musi zawierać:

  • dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, 
  • nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,
  • tytuł i datę wpłaty,
  • kwotę wpłaconych składek.

Od kiedy obowiązuje nowy wzór formularza PIT-11?

Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji #NiskiePodatki obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.