Nowe funkcje e-Urzędu Skarbowego

24 sierpnia 2022 | 2 min. czytania

Pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie działania e-Urzędu Skarbowego. Będzie można automatycznie uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub o wysokości dochodów podatnika.

Nowe funkcje e-Urzędu Skarbowego
Nowe funkcje e-Urzędu Skarbowego

Jakie funkcje będą dostępne?

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z projektem w e-US będzie można uzyskać automatycznie generowane zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości (ZAS-W).

Co więcej, według rozporządzenia pojawią się również zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU). 

W jakim celu wprowadzane są nowe funkcje?

Głównym celem jest ułatwienie obywatelom załatwiania formalności drogą elektroniczną za pomocą e-Urzędu Skarbowego, co spowoduje znacznie szybszą realizację spraw urzędowych. Dzieje się tak, ponieważ tego rodzaju pisma nie wymagają opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US. 

Ministerstwo Finansów tym samym ma na względzie sprawną obsługę wniosków, zapewnienie bezpieczeństwa i ochronie danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem.

W uzasadnieniach do projektu podano: 

Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ umożliwi załatwianie większej ilości spraw elektronicznie. 

Kiedy projekt wejdzie w życie? 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aktualnie projekt jest skierowany do uzgodnień międzyresortowych, później zostanie poddany konsultacjom publicznym.