Nabór do programu „Ochrona zabytków”

9 października 2023 | Aktualizacja: 11 października 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił, że rusza nabór wniosków do programu „Ochrona zabytków”. Dokumenty można składać do 31 października 2023 roku wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez system EBOI.

Nabór do programu „Ochrona zabytków”
Nabór do programu „Ochrona zabytków”

„Ochrona zabytków”

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, które będzie realizowane przez rewaloryzację i konserwację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz z czasem udostępnienie ich jako cele publiczne. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak i lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji. Wspierane są też najcenniejsze obiekty z listy UNESCO oraz Pomniki Historii.

Dwa terminy naboru

Edycja programu „Ochrona zabytków” przewiduje dwa terminy naboru wniosków. Pierwszy nabór potrwa do 31 października 2023 roku i obejmuje prace zaplanowane do realizacji w 2024 roku. Drugi nabór potrwa do 31 marca 2024 roku i obejmie refundację prac wykonanych w latach 2021-2023.

wyszukiwarka dotacji

Kto może zostać beneficjentem programu? 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  • podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osoby fizyczne, 
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • inne jednostki organizacyjne,

będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek.

Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły, uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne etc. nie mogą ubiegać się o takie dofinansowanie.

Gdzie składać wniosek?

Wnioski należy składać w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI). Szczegółowe wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu zawarte są w osobnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa.

Ile wynosi dofinansowanie? 

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł, a budżet przeznaczony na ten program to ponad 201 mln zł.