Innowacja w działaniu firm – przyszedł czas na e-faktury!

16 lutego 2021

Ministerstwo Finansów rozpoczęło pierwsze działania na drodze do wprowadzenia powszechności e-faktur. Na początku ich używanie będzie dobrowolne, jednak w ostatniej fazie wprowadzania zmian e-faktury będą musiały być używane przez wszystkich przedsiębiorców. Pierwszy etap wprowadzania e-faktur ma się rozpocząć 1 października 2021 roku!

Innowacja w działaniu firm – przyszedł czas na e-faktury!
Innowacja w działaniu firm – przyszedł czas na e-faktury!

Nowelizacja ustawy o VAT

Dzięki nowelizacji ustawy o VAT, Ministerstwo Finansów chce wprowadzić e-faktury. Projekt nowelizacji poddano konsultacjom, które potrwają do 23 lutego 2021 roku. Zakłada on, że od października tego roku przedsiębiorcy będą mogli korzystać z e-faktur, jednak nie będzie to obowiązkowe. Dopiero od 2023 roku korzystanie z tej formy wystawiania faktur stałoby się obligatoryjne. Resortowi finansów zależy na tym, aby zmiana nie była gwałtowna – dlatego e-faktury będą wprowadzane stopniowo.

Zachętą dla przedsiębiorców do stosowania e-faktur ma być otrzymywanie zwrotu z podatku VAT w ciągu 40 dni zamiast 60.

Koniec z duplikatami?

Wprowadzenie e-faktur oznacza brak możliwości wystawiania duplikatów zagubionych faktur. E-faktury będą wystawiane i otrzymywane z pomocą nowo powołanego systemu – Krajowego Systemu e-Faktur. Faktury, które znajdą się w systemie, nie mają prawa się zagubić, zatem nie będzie możliwe wystawienie duplikatu danego dokumentu. Kolejnym ważnym punktem jest konieczność akceptacji e-faktury ze strony odbiorcy – może tego dokonać na przykład przy użyciu aplikacji e-Mikrofirma.

Jeden przedsiębiorca – jedno konto

Każdy z przedsiębiorców, chcący wystawiać e-faktury, będzie musiał założyć konto w Krajowym Systemie E-faktur. System umożliwia wystawianie e-faktur według udostępnionego wzoru oraz ich otrzymywanie. System e-faktur ma pomóc Ministerstwu Finansów w uszczelnieniu systemu podatku VAT. Ponadto wówczas władze skarbowe będą miały wgląd w dokumentację podatkową przedsiębiorców.