Emerytura tuż po 50-ce? Andrzej Duda zapowiada zmiany w emeryturach

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, iż trwają prace nad ustawą dotyczącą emerytur stażowych. Jej założeniem byłaby możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, nawet w wieku zaledwie 53 lat. Jest to jeden z postulatów zapowiadanych podczas kampanii wyborczej obecnego prezydenta.

Emerytura tuż po 50-ce? Andrzej Duda zapowiada zmiany w emeryturach
Emerytura tuż po 50-ce? Andrzej Duda zapowiada zmiany w emeryturach

Wyborcze obietnice

Andrzej Duda, prezydent RP zapowiedział, że zamierza spełnić obietnicę daną swoim wyborcom podczas kampanii prezydenckiej i zająć się projektem emerytur stażowych. Właśnie w tym celu na początku maja powołał radę do spraw społecznych Narodowej Rady Rozwoju – to właśnie ten organ będzie zajmował się wypracowaniem projektu ustawy o emeryturach strażowych. W skład rady wchodzą specjaliści reprezentujący różne dyscypliny z zakresu nauk społecznych: pedagodzy, socjolodzy, prawnicy, politolodzy oraz ekonomiści. 

- Projekt ustawy o emeryturach stażowych powstanie w Kancelarii Prezydenta RP i zostanie przez prezydenta Andrzeja Dudy złożony w parlamencie. Prezydent przy powoływaniu rady ds. społecznych bardzo silnie akcentował, że ta rada właśnie ma przede wszystkim wypracować konkretny projekt ustawy związany z emeryturami stażowymi. Na tym bardzo zależy prezydentowi  - zapewnił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Sam Andrzej Duda podkreśla, że stara się spełniać obietnice dane wyborcom podczas trwania kampanii prezydenckiej. 

- Do tego się zobowiązałem. Chciałbym, abyśmy zrealizowali ten temat jak najrozsądniej, tzn. by z jednej strony spróbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, a z drugiej - pomieścić się w możliwościach, jakie dziś ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Emerytury stażowe – co to takiego?

Czym różni się emerytura stażowa od zwykłej? W jej przypadku głównym kryterium, jakie należy spełniać, jest odpowiednio długi staż pracy, nie zaś osiągnięty wiek. Po wejściu ustawy w życie, część obywateli mogłaby korzystać ze świadczenia emerytalnego już w wieku 53-58 lat – na przykład, gdy zaczęli pracę już w szkole. Jednak aby móc wcześniej otrzymać prawo do pobierania emerytury, trzeba przepracować odpowiednią ilość lat; w przypadku mężczyzn 40, zaś kobiet – 35.

Konkurencyjny projekt „Solidarności”

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zapowiedział, że jego frakcja również pracuje nad projektem ustawy dotyczącym emerytur stażowych. Piotr Duda zapewnił, że w lipcu ruszy akcja zbierania podpisów pod gotowym projektem ustawy. Założenia obu projektów – rządowego i „Solidarności” – są bardzo podobne. Świadczenie będzie można otrzymać dzięki odpowiedniej liczbie okresów składkowych. U kobiet będzie to 35, a u mężczyzn 40 lat pracy. Ponadto w ustawie ma znaleźć się zapis, aby emerytura stażowa nie była niższa od minimalnej, której kwota wynosi 1250,88 złotych brutto.