Dodatkowe 200 zł do emerytury? Nie dla każdego. Kto może je otrzymać?

15 listopada 2021

Pewna grupa emerytów może powiększyć swoje świadczenie emerytalne o 200 złotych. Jedyne co muszą zrobić, to złożyć odpowiedni wniosek. Kto jest upoważniony do otrzymania dodatkowych funduszy?

Dodatkowe 200 zł do emerytury? Nie dla każdego. Kto może je otrzymać?
Dodatkowe 200 zł do emerytury? Nie dla każdego. Kto może je otrzymać?

Wyższa emerytura dla wybranych

Niektórzy seniorzy, prócz „trzynastki”, „czternastki” oraz 500 plus, mogą także liczyć na dodatek do emerytury w wysokości 200 złotych. Do grupy wyróżnionych należą byli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Warunkiem otrzymania dodatkowych 200 złotych jest pełnienie aktywnej służby w akcjach ratowniczych przez dany okres czasu – dla mężczyzn to co najmniej 25 lat, zaś dla kobiet 20.

Jak otrzymać dodatkowe 200 złotych?

Aby otrzymać dodatek do emerytury, emerytowany druh Ochotniczej Straży Pożarnej musi złożyć odpowiedni wniosek. Wbrew pozorom, dokumentów nie rozpatrza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc wniosek trzeba kierować w inne miejsce. Podmiotem odpowiedzialnym jest powiatowy lub miejski komendant straży pożarnej – to właśnie na jego ręce należy złożyć odpowiedni wniosek. Za wypłaty dodatku do świadczenia odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, senior będzie co miesiąc dożywotnio otrzymywał dodatkowe 200 złotych do emerytury. Warunkiem oczywiście jest osiągnięcie wieku emerytalnego – dla mężczyzn to 65 lat, dla kobiet – 60. MSWiA obliczyło, że w tym roku świadczeniem może zostać objętych ponad 20 tys. osób.