Dodatek węglowy oraz dodatki do ogrzewania tylko do 30 listopada!

21 listopada 2022 | Aktualizacja: 23 października 2023 | 3 min. czytania

Zostało już niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek węglowy oraz dodatki do ogrzewania. Ostatni dzień na złożenie wniosków to 30 listopada 2022 roku.

Dodatek węglowy oraz dodatki do ogrzewania tylko do 30 listopada!
Dodatek węglowy oraz dodatki do ogrzewania tylko do 30 listopada!

Najważniejsze ustalenia

Urzędy gmin przyjmują wnioski o dodatek węglowy tylko do 30 listopada 2022 roku. Tak samo jest w przypadku dodatków do ogrzewania. Co więcej, dodatek do ogrzewania nie przysługuje osobom, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy.

Jaka jest kwota świadczenia?

Kwota dodatku węglowego, który zostanie przyznany po złożeniu wniosku, wynosi 3 tys. zł. Natomiast wysokość dofinansowania w przypadku dodatku do ogrzewania jest zależna od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania. Kwoty są następujące:

  • 500 zł — główne źródło ciepła to kocioł gazowy zasilany LPG; 
  • 1 tys. zł — główne źródło ciepła to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 2 tys. zł — główne źródło ciepła to kocioł olejowy;
  • 3 tys. zł — główne źródło ciepła to kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy.

Co zmieniła nowelizacja przepisów w sprawie dodatków z tytułu ogrzewania?

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 3 listopada 2022 roku, spowodowała, że dodatki przysługują również w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. 

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, który zweryfikuje zamieszkanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych. Wtedy przedstawiciel gminy, każdemu z gospodarstw powinien przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.

Wcześniej warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku, było zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB, nowelizacja ustawy zniosła ten wymóg.

Czy dodatek węglowy może dostać więcej niż jedna osoba? 

Po nowelizacji ustawy taka sytuacja jest możliwa. Dotychczas świadczenie mogła dostać tylko jedna rodzina zamieszkująca gospodarstwo domowe, w którym mieszka ich kilka.

Wiele dodatków węglowych przysługuje, gdy: 

  • w jednym gospodarstwie domowym mieszka kilka rodzin;
  • każda z rodzin mieszka w osobnym lokalu;
  • każda rodzina ma osobny piec węglowy lub funkcjonuje jeden piec współdzielony przez gospodarstwo domowe;
  • główne źródło ogrzewania nie zostało wpisane do CEEB; 
  • wniosek nie został złożony, a dopłata należy się rodzinom. 

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć ponownie?

Po nowelizacji z 3 listopada 2022 roku, odrzucony wniosek można złożyć ponownie. Jeżeli gmina nie rozpatrzyła wniosku z powodu obowiązywania reguły „jeden dodatek na jeden adres” lub przez brak wpisu źródła ogrzewania do CEEB, do 30 listopada 2022 roku można złożyć go jeszcze raz. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub przez ePUAP (wymagany profil zaufany).