Bon mieszkaniowy – nowa inicjatywa rządu

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad bonem mieszkaniowym i programem mającym ułatwiać Polakom zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Obie inicjatywy zostały ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas przedstawiania nowego Polskiego Ładu. Programy mieszkaniowe mają służyć zaspokajaniu potrzeb lokalowych całego społeczeństwa. 

Bon mieszkaniowy – nowa inicjatywa rządu
Bon mieszkaniowy – nowa inicjatywa rządu

Bon mieszkaniowy 

Założeniem bonu mieszkaniowego jest ułatwienie nabycia lub wynajmu własnego mieszkania bądź domu jednorodzinnego. W grę wchodzi również samodzielne wybudowanie domu. Kwota przyznawana w ramach bonu będzie uzależniona przede wszystkim od liczby członków gospodarstwa domowego, w szczególności uwzględniając liczbę dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało dwa warianty bonu – społeczny i rodzinny. 

Społeczny bon mieszkaniowy będzie należał się osobom nieposiadającym własnego mieszkania, a ich dochody uniemożliwiają im możliwość uzyskania kredytu. Będzie można go zrealizować w spółdzielni mieszkaniowej lub Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – podmiotu, od którego wynajmowane bądź nabywane będzie mieszkanie. Kwoty w ramach tego bonu prezentują się następująco:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe – 5 tysięcy złotych
  • Małżeństwo bez dzieci – 10 tysięcy złotych
  • Małżeństwo z jednym dzieckiem – 25 tysięcy złotych
  • Małżeństwo z dwojgiem dzieci – 40 tysięcy złotych

Drugi rodzaj bonu, rodzinny będzie przyznawany rodzinom z co najmniej trójką dzieci lub osobami z niepełnosprawnością. Podobnie jak w przypadku bonu społecznego, również będzie można go wykorzystać na najem lub nabycie mieszkania w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej lub spółdzielni. Można również przeznaczyć go na nabycie bądź budowę domu jednorodzinnego. W ramach bonu można otrzymać:

  • Gdy rodzina przed nabyciem bonu nie posiadała własnego domu lub mieszkania lub jego powierzchnia nie przekraczała 65 m2 – 100 tysięcy złotych + kolejne 15 tysięcy na każde dziecko powyżej trójki. 
  • Gdy rodzina posiadała wcześniej mieszkanie większe niż 65 m2 – 55 tysięcy złotych + kolejne 15 tysięcy złotych za każde dziecko powyżej trójki. 

-Chcemy wspierać Polaków w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. To zadanie należy do naszych priorytetów. W Polsce wciąż jest wiele osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a rolą rządu jest im w tym pomóc – mówił podczas prezentacji programów wicepremier Jarosław Gowin.

Realizacja bonu mieszkaniowego

Według przedstawionych przez rząd założeń, bon mieszkaniowy będzie przyznawany po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie on możliwy do zrealizowania od 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania. Istnieje również możliwość przedłużenia ważności bonu o kolejny rok – w tym celu będzie trzeba jednak dokonać stosownej opłaty. Jak pieniądze trafią do wnioskujących? Będą wypłacane przez banki pośredniczące na rachunek bankowy.  

Program poręczeniowo-gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych

Rząd przedstawił także program przeznaczony dla osób posiadających zdolność kredytową, lecz niedysponujących oszczędnościami na pokrycie tzw. wkładu własnego, często wymaganego przez banki. Założeniem inicjatywy jest udzielanie gwarancji do wysokości 40% wartości mieszkania, gdy mamy do czynienia z zakupem mieszkania bez wkładu własnego (na rynku pierwotnym i wtórnym). W efekcie, znacznie ograniczono by lub całkowicie zniesiono nakładanie przez banki obowiązku wniesienia wkładu własnego przez kredytobiorców.  

Szansa dla polskich rodzin

Programy przedstawione przez rząd mają ułatwić Polakom wicie własnego gniazda dla swojej rodziny. Nad zaproponowanymi rozwiązaniami nadal trwają prace w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, lecz wiceminister zapewnia, że niebawem każdy obywatel spełniający kryteria będzie mógł skorzystać z wchodzących w skład Polskiego Ładu inicjatyw. 

-Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało wiele konkretnych rozwiązań oznaczających realne wsparcie dla każdego z Polaków. Jedną z propozycji jest bon mieszkaniowy. Czym jest i jak zadziała w praktyce? Za przykład weźmy rodzinę z trojgiem dzieci, która marzy o kupnie własnego mieszkania lub domu. W ramach bonu mieszkaniowego rodzina ta otrzyma dopłatę w wysokości 100 tys. złotych. Ale bon to wsparcie nie tylko dla dużych rodzin – to pomoc dla wszystkich Polaków. Także rodziny z mniejszą liczbą dzieci i single będą mogli otrzymać dofinansowanie – zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin.