Bitwa o remizy 2023: milion złotych dla gmin z najwyższą frekwencją wyborczą

5 października 2023

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosiła program o nazwie „Bitwa o remizy”, który polega na tym, że gmina z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Bitwa o remizy 2023: milion złotych dla gmin z najwyższą frekwencją wyborczą
Bitwa o remizy 2023: milion złotych dla gmin z najwyższą frekwencją wyborczą

Remizy ochotniczych straży pożarnych (OSP) to centrum aktywności społecznej w gminach. To miejsce spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów czy strażaków. W ostatnich latach doposażyliśmy OSP w całej Polsce w  ok. 3700 wozów ratowniczo – gaśniczych i niezbędny sprzęt. Teraz priorytetem jest unowocześnienie strażnic. Tak, aby w każdym zakątku Polski rozwijać takie lokalne miejsca obywatelskiej aktywności – tłumaczyła minister Anna Moskwa.

Które gminy mają szansę na dotację? 

W każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą, otrzyma milion złotych – ogłosiła minister Moskwa.

Pieniądze na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej może otrzymać gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie. Wartość takiego dofinansowania dla jednej remizy może wynieść nawet 1 milion złotych. Dzięki dotacji OSP może również zainwestować w instalację OZE. 

Akcja ma zachęcić osoby z mniejszych miejscowości do wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 15 października 2023 roku

Kiedy strażacy otrzymają pieniądze? 

Finansowanie OSP dla gminy z najwyższą frekwencją będą realizowane w 2024 roku zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

Bitwa o wozy 2020

W czasie wyborów prezydenckich w 2020 roku rząd opracował podobny program o nazwie „Bitwa o wozy”. Zapowiedziano wtedy, że w każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. Wartość jednego samochodu wynosiła ok. 800 tys. zł.