Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji – jak je zdobyć?

24 lutego 2021 | Aktualizacja: 28 sierpnia 2021

Niektóre zajęcia związane z użytkowaniem urządzeń technicznych wymagają specjalnych umiejętności. Aby móc je legalnie wykonywać konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia o posiadaniu konkretnych kwalifikacji. Zdobycie takiego dokumentu nie jest niczym trudnym – zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat samego zaświadczenia!

Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji – jak je zdobyć?
Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji – jak je zdobyć?

Więcej niż jedna kwalifikacja

Urząd Dozoru Technicznego wyróżnił dwa rodzaje kwalifikacji: umiejętność praktycznego wykonania pewnych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w określonym zakresie. W zależności od wykonywanych czynności i używanego urządzenia, konieczne jest posiadanie jednej bądź obu tych kwalifikacji. Należy się zatem zapoznać z tym, jakie kwalifikacje wymagane są do wykonywania określonych działań na danym sprzęcie. 

Sprawdzenie kwalifikacji – dla kogo?

Wyznaczono kilka warunków, które powinna spełniać osoba chcąca potwierdzić swoje kwalifikacje w danej dziedzinie. Przede wszystkim kandydat do sprawdzenia kwalifikacji musi mieć ukończone 18 lat. Ponadto powinien posiadać umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi lub konserwacji urządzenia technicznego lub wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji można złożyć w dowolnym momencie, jeżeli spełniamy przytoczone wyżej warunki.

Składanie wniosku

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji możemy złożyć na trzy sposoby – bezpośrednio w Urzędzie Dozoru Technicznego, listownie, na adres urzędu lub przez Internet. W przypadku załatwiania sprawy on-line, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Za sprawdzenie kwalifikacji trzeba będzie zapłacić – kwota, którą należy uiścić wynosi 171 złotych i 94 grosze. Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z pełnomocnictwa, będziemy musieli zapłacić dodatkowe 17 złotych. Opłaty można uiścić w kasie Urzędu Dozoru Technicznego lub za pomocą przelewu na konto bankowe instytucji. 

Dokumenty i egzamin

Aby starać się o sprawdzenie kwalifikacji, należy dostarczyć do urzędu potrzebne dokumenty. Składamy wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz dowód uiszczenia opłaty. W przypadku korzystania z pełnomocnictwa dołączamy pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych oraz dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej. 

Same dokumenty nie wystarczą, aby zdobyć upragnione zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji. By otrzymać dokument, konieczne jest podejście i zdanie na ocenę pozytywną egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany przez specjalnie wyznaczoną komisję kwalifikacyjną, którą powołuje Urząd Dozoru Technicznego. Składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Aby otrzymać zaświadczenie, obie części egzaminu muszą zostać zdane na pozytywną ocenę. Zdający pozna wyniki jeszcze tego samego dnia, a na wydanie zaświadczenia przyjdzie mu poczekać nawet do 30 dni!

Chcesz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne? Zajrzyj do przygotowanej przez nas instrukcji, w której krok po kroku opisujemy przebieg egzaminu i zagłębiamy się w szczegóły procesu zdobywania zaświadczenia. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Powiązane sprawy